Συνάντηση της Π.Φ.Π.Ο. με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Ενα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας γίνεται πραγματικότητα / A meeting was held between PFPO’s representatives and Chief of the Hellenic Police. A standing request was granted

Share with your friends


Submit

English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

Συνάντηση της Π.Φ.Π.Ο. με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας γίνεται πραγματικότητα.

Αισιοδοξία προκάλεσε στους εκπροσώπους της ΠΦΠΟ η συνάντηση στις 31 Οκτωβρίου με τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ Στρατηγό Μ. Καραμαλάκη. Στη συνάντηση παρευρίσκοντο επίσης ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης Υποστράτηγος κ. Ε. Γκαρίλας, ο Υπασπιστής του Αρχηγού Αστυνόμος Β κ. Π. Παπανικολάου και η Αστυνομικός Υποδιευθυντής κα Ε. Βαμβακάκη, Τμηματάρχης του τμήματος Αστυνόμευσης και Τουρισμού.

Στη συνάντηση ανακοινώθηκε επίσημα από τον Αρχηγό η ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος της Ομοσπονδίας μας που αφορά στην ένταξη και στην στοχοθεσία της Αντεγκληματικής Πολιτικής της ΕΛ.ΑΣ του νόμου για την προστασία των ζώων. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι οι αυτεπάγγελτες ενέργειες εκ μέρους των αστυνομικών οργάνων για κακοποιήσεις ζώων ή για τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας θα είναι τρόπον τινά υποχρεωτικές αφού η κάλυψη ή όχι των στόχων θα έχει άμεση επίδραση στην αξιολόγηση κάθε χρόνο της κάθε Αστυνομικής Διεύθυνσης και των αστυνομικών τμημάτων που την απαρτίζουν.

Αποφασίστηκε η άμεση έκδοση νέας επικαιροποιημένης εγκυκλίου του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ προς τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα ανά την επικράτεια με έμφαση στα θέματα που αναφέρθηκαν κατά την συζήτηση ότι αποτελούν ακόμη τροχοπέδη στην σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Προτείναμε στην Ακαδημία νέων Αξιωματικών να ενταχθεί υποχρεωτικά μάθημα, ένθετο σε κάποια άλλη ενότητα, γύρω από την κείμενη νομοθεσία για τα ζώα, για δε τους ήδη υπηρετούντες κυρίως Αξιωματικούς να πυκνώσει η ενημέρωση και παρουσίαση της νομοθεσίας. Το αίτημά μας αυτό θα εξεταστεί και θα ενημερωθούμε επί της πορείας του εν ευθέτω χρόνω, πιστεύουμε όμως ότι θα ικανοποιηθεί.

Στα πλαίσια αυτά παραδώσαμε το Πρωτόκολλο Ευζωίας της Ομοσπονδίας που έχει την έγκριση του Εφετείου Κρήτης στο οποίο με τρόπο εύληπτο και συνοπτικό αναφέρονται οι εκ του νόμου συνθήκες διαβίωσης των ζώων και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τους.

Τέλος στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ κατατέθηκε συγκεκριμένη πρόταση για την θεσμική λειτουργία Ομάδας Προστασίας των Ζώων στην ΕΛ.ΑΣ, που θα ασχολείται και με τις καταγγελίες των πολιτών για παραβιάσεις της νομοθεσίας και για αξιόποινες πράξεις κατά των ζώων. Το επιτελείο της ΕΛ.ΑΣ άκουσε με προσοχή τα επιχειρήματά μας, αναφέρθηκε στις δυσκολίες του εγχειρήματος αυτού και επιφυλάχτηκε να απαντήσει.

Η γατούλα της φωτογραφίας βρήκε προστασία από τη βροχή και φιλοξενία σε αίθουσα στην είσοδο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

 

A meeting was held between PFPO’s representatives and Chief of Hellenic Police. A standing request was granted.

On October the 31st, PFPO’s representatives meeting with the Chief of the Hellenic Police Mr. Karamalakis create optimism. The meeting was attended by Major General Mr. E. Garillas, adjutant Mr. P. Papanikolaou and Assistant Police Commissioner Mrs. E. Vamvakaki, Head of policing and tourism department.

Mr. Karamalakis announced that animal law will be included in the objective of anticrime policy of Hellenic Police, which has been a PFPO’s long-standing request. In practice, this means that ex officio action must be taken by police officers on animal abuse cases or in case of non-implementation of animal law as it will have effect on the annual assessment of every Police Directorate and its police departments.

In the meeting, it was decided that an updated circular will be issued by Chief of Hellenic Police and it will be sent to Police Directorates and Police Stations all around the country. It will focus on those issues which constitute a barrier to the correct implementation of animal legislation in several areas of the country. Our representatives proposed that it should be a compulsory subject on animal legislation – insert to other section- to Police Officer Training Academy for new staff. For serving police officers, there should be more information on animal legislation. This request will be considered and hopefully it will be granted.

Also, a leaflet of PFPO’s protocol for animal welfare, approved by the Court of Appeal of Crete was given to Mr. Karamalakis. It refers to animal living conditions according to animal law and duties of pet owners in an accessible and concise manner.

Finally, there was a specific proposal for animal police, whose police officers will deal with citizen complaints on infringement of animal legislation and animal abuse cases. Mr. Karamalakis listened carefully to our request and he reported difficulties of establishing a department of animal police.

Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation