Νέος κύκλος επαφών της ΠΦΠΟ με τις Αρχές για τα ζητήματα των Ζώων. Υπουργεία Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων / A series of meetings of PFPO’s representatives on animal issues took place at Ministries of Justice, Citizen Protection and Education and Religious Affairs

Share with your friends


Submit

English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

Νέος κύκλος επαφών της ΠΦΠΟ με τις Αρχές για τα ζητήματα των Ζώων.

Υπουργεία Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε η Ομοσπονδία μας με τον ειδικό νομικό σύμβουλο του Υπουργού, κ. Χ. Τσιανάκο.

Αφού τέθηκαν οι διαστάσεις του φαινομένου της κακοποίησης χιλιάδων ζώων το χρόνο στη χώρα μας πολλές από τις οποίες είναι ιδιαζόντως ειδεχθείς, καταθέσαμε την τροποποίηση υπό μορφή διάταξης που προτείνει η Ομοσπονδία μας των άρθρων 16 και 20 του νόμου 4039/12 ο κ. Τσιανάκος συμφώνησε απόλυτα με την πρότασή μας, η οποία βεβαίως πρέπει να τύχει της έγκρισης του Υπουργού κ. Κ. Τσιάρα.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι η προτεινόμενη τροποποίηση θα γίνει σύντομα νόμος, γεγονός που θα κάνει πιο αυστηρό το νομοθετικό πλαίσιο για τις ιδιαζόντως ειδεχθείς πράξεις.

Το άλλο ζήτημα που τέθηκε στο τραπέζι ήταν η μέριμνα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων Δικαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστών αλλά και των ήδη υπηρετούντων στο δικαστικό κλάδο καθώς και η πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων και ημερίδων στην κατεύθυνση της δημιουργίας φιλοζωικής συνείδησης στον Έλληνα Πολίτη.

Συνάντηση είχαμε και με τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη & Παιδείας και Θρησκευμάτων – για δεύτερη φορά στο Παιδείας- με τους Υφυπουργούς Ε. Οικονόμου και Σ. Ζαχαράκη αντίστοιχα.

Στον κ. Οικονόμου θέσαμε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ανταπόκριση ή μη της ΕΛ.ΑΣ στα θέματα της κακοποίησης των ζώων και με την εφαρμογή ή μη της νομοθεσίας γι αυτά, προτείναμε την περαιτέρω θεσμική αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων της ΕΛ.ΑΣ, την έκδοση φυλλαδίου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών που φιλοξενούνται στις προσφυγικές δομές στη χώρα μας και την διενέργεια κοινών εκδηλώσεων στην τετραετία που έρχεται.

Η συζήτηση με την Υφυπουργό Παιδείας κα Σ .Ζαχαράκη, ως συνέχεια της προ μηνός συνάντησής μας με τον Γ. Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Καλαντζή, κατέληξε σε σύμπτωση απόψεων για τον ρόλο της εκπαίδευσης των μαθητών του Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου στον αναγκαίο και οφειλόμενο σεβασμό του περιβάλλοντος και των ζώων, το Υπουργείο θα επεξεργαστεί τρόπους παρέμβασης στην ήδη διδακτέα ύλη, η δε Υφυπουργός προέβλεψε ότι οι προσθήκες αυτές θα εφαρμοστούν μέχρι το 2021.

Εμείς από πλευράς μας θα κάνουμε ο, τι μπορούμε για να επιταχύνουμε όλα τα ανωτέρω.

Οι επαφές μας συνεχίζονται και την επερχόμενη εβδομάδα.

Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Ποιοι είμαστε: https://pfpo.gr/wp-content/uploads/2019/06/%CE%A0%CE%A6%CE%A0%CE%9F-%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5.pdf

 

PFPO’s representatives had a series of meetings on animal issues at Ministries of Justice, Citizen Protection and Education and Religious Affairs.

 Meeting with the expert legal adviser of the Minister of Justice, Mr. Ch. Tsianakos was held at the Ministry of Justice.

We proposed an amendment in the form of a provision of articles 16 and 20 of the law No. 4039/12 concerning heinous acts of animal abuse. Mr. Tsianakos fully agreed with our proposal, which should be approved by the Minister Mr. K. Tsiaras.

We are quite optimistic that finally it will be approved, so a stricter legal framework for particularly heinous crimes against animals will be put in place.

It was also discussed the issue of information and awareness of active and new judges at the National School of Judges. Also, joint events and workshops to raise citizen’s awareness on animal issues were also presented for discussion.

 

A meeting was held at the Ministry of Citizen Protection with Deputy Minister E. Oikonomou and at the Ministry of Education and Religious Affairs with Deputy Minister S. Zacharaki.

As regards our meeting at the Ministry of Citizen Protection, Hellenic Police action on animal abuse cases and implementation of animal legislation was discussed. We proposed joints events for animals, institutional upgrading of Hellenic Police responsibilities and information leaflet for awareness of children at refugees’ camps all around the country.

At the Ministry of Education and Religious Affairs, Deputy Minister Mrs. S. Zacharakis agreed that it is quite important that students of Primary and High School are educated on respect to animals and the environment. Thus, any necessary amendments of the curriculum will be implemented until 2021.

Our Federation will do everything possible to speed up the achievement of all the aforesaid.

Next week, further meetings will be held.

Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation