“Α plastic Ocean” & “Straws” για την αλόγιστη χρήση πλαστικού

Share with your friends


Submit

Η ρύπανση που προκαλεί η αλόγιστη χρήση πλαστικού, το πόσο επιβλαβές είναι αυτό για τα ανθρώπινα και μη ανθρώπινα ζώα ΕΠΙΒΆΛΛΕΙ πλέον να βρούμε τρόπους αντικατάστασής του στην καθημερινή μας ζωή.