Ιστορική απόφαση για όσους κακοποιούν ζώα: Τι είναι «Ο Συνήγορος των ζώων» και πώς βοηθά στην προστασία τους Πηγή: www.lifo.gr/Historical decision for those abusing animals: What is the ‘’Counsel for animals’’ and how it helps in their protection. source: www.lifo.gr

Home / Φιλοζωικά Νέα / Ιστορική απόφαση για όσους κακοποιούν ζώα: Τι είναι «Ο Συνήγορος των ζώων» και πώς βοηθά στην προστασία τους Πηγή: www.lifo.gr/Historical decision for those abusing animals: What is the ‘’Counsel for animals’’ and how it helps in their protection. source: www.lifo.gr