Κοινό δελτίο τύπου της ΠΦΠΟ και των εκδόσεων Άπαρσις / Joint Press Release of PFPO and “Aparsis” Publications


English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

 

Σέβομαι, Συμβιώνω, Διεκδικώ

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκδόσεων Άπαρσις και Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας

Οι εκδόσεις Άπαρσις, και η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (Π.Φ.Π.Ο), ανακοινώνουν με χαρά τη συμφωνία της κοινής τους εκστρατείας, που αφορά σε θέματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ομοσπονδίας και ταυτόχρονα πυροδοτούν την –ποικιλοτρόπως εκφραζόμενη– κοινωνική ευαισθησία των εκδόσεων.

Η κοινή εκστρατεία μας με τίτλο ΣΕΒΟΜΑΙ, ΣΥΜΒΙΩΝΩ, ΔΙΕΚΔΙΚΩ περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα δράσεων και δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο την ώθηση και τον προσανατολισμό της κοινής γνώμης στο παραπάνω τρίπτυχο. Ήτοι, το σεβασμό στο περιβάλλον και τη διαφορετικότητα των ειδών, την αρμονική συμβίωση μεταξύ μας μέσα στον πλούτο της ‘συνήχησης’ προς όφελος της προόδου και της εξέλιξης και τη διεκδίκηση μιας αυτονόητης πραγματικότητας για τους ‘ενοίκους του περιβάλλοντος’, ανθρώπους και ζώα.

Παράλληλα και για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιούνται από κοινού και με την αιγίδα της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας εκδηλώσεις, συνδιοργανώσεις και ημερίδες, θέτοντας ο καθένας στη διάθεση του άλλου τα ‘εργαλεία’ του, διαπιστώσεις κα συμπεράσματα προς όφελος της κοινής μας στόχευσης και γραμμής.

Πιστεύουμε ακράδαντα πως το βίωμα του εθελοντισμού είναι το ιδανικό μπόλιασμα για μια μελλοντική ‘ανθοφορία συνειδήσεων’. Η πρόκληση για όλους μας είναι πως ‘Το μέλλον είναι Τώρα’, καθώς ο χρόνος πιέζει για άμεση δράση και λύσεις σε προβλήματα που διαιωνίζονται. Γι’ αυτό ακριβώς ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΜΕ τη συγκεκριμένη τακτική, προσθέτοντας έναν ακόμα γερό κρίκο στην αλυσίδα δύναμης και προσφοράς.

Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (Π.Φ.Π.Ο)

Εκδόσεις Άπαρσις

Respect, Coexistence, Assertion

JOINT PRESS RELEASE

“Aparsis” Publications and Panhellenic Animal Welfare and Federation

“Aparsis” publications and Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation (P.F.P.O.) are pleased to announce a cooperation agreement on issues in the competence of PFPO which raise social awareness of “Aparsis” publications.

Our common campaign entitled “RESPECT, COEXISTENCE, ASSERTION” includes a wide range of actions and activities which will make public opinion to respect, coexist and assert. In other words, respect to environment and species diversity, harmonic coexistence in the interest of progress and development, assertion of a self-evident reality for both humans and animals.

Also, events, co-organization of events and symposiums will co-organized and under the auspices of Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation. On this purpose, we are going to exchange findings, conclusions and relevant tools for strengthening our common policy and common targets.

It is our strong belief that volunteering is the ideal way to raise public awareness. The challenge for all of us is that the future is now, as it is the time for direct action and solutions to chronic problems. That is the reason why we have followed a certain policy, adding a link to a chain of power and supply.

Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation (P.F.P.O.)

“Aparsis” Publications