Ανοιχτή επιστολή για την βίαιη και βασανιστική θανάτωση της βασιλικής ζαργάνας στη Χαλκίδα / Open letter concerning the cruel and torturous killing of a long-bill spearfish in Chalkida

Home / Επιστολές / Ανοιχτή επιστολή για την βίαιη και βασανιστική θανάτωση της βασιλικής ζαργάνας στη Χαλκίδα / Open letter concerning the cruel and torturous killing of a long-bill spearfish in Chalkida