Επιστολη της ΠΦΠΟ στην ΕΥΔΑΠ: Αρθρο αρ. 9 παρ. 10 του ν. 4039/2012 περί παροχής τροφής & νερού αδεσπότων/Letter of PFPO to EYDAP: Article 9 Paragraph 10 of the law 4039/2012 about food and water supply to strays

Home / Επιστολές / Επιστολη της ΠΦΠΟ στην ΕΥΔΑΠ: Αρθρο αρ. 9 παρ. 10 του ν. 4039/2012 περί παροχής τροφής & νερού αδεσπότων/Letter of PFPO to EYDAP: Article 9 Paragraph 10 of the law 4039/2012 about food and water supply to strays