Επιστολη της ΠΦΠΟ στην ΕΥΔΑΠ: Αρθρο αρ. 9 παρ. 10 του ν. 4039/2012 περί παροχής τροφής & νερού αδεσπότων/Letter of PFPO to EYDAP: Article 9 Paragraph 10 of the law 4039/2012 about food and water supply to strays

Share with your friends


Submit

Προς τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Κύριοι,

Με τη παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να αναφερθούμε στο από 16.5.2018 Μήνυμα Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας που απέστειλε η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού προς όλους τους εργαζόμενους στην ΕΥΔΑΠ το οποίο διακατέχεται καταφανώς από όλως
αντιφιλοζωικά αισθήματα και κίνητρα.

Και συγκεκριμένα με το ως άνω μαιλ καλείτε ευθέως τους εργαζόμενους να απέχουν από
οποιαδήποτε πράξη εκδήλωσης φιλοζωικής συνείδησης μέσα στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ, ωσάν να διαπράττουν κάποιο αδίκημα για το οποίο τους «προειδοποιείτε» ότι θα τιμωρηθούν.

Και επί λέξει αναφέρετε: «καλούνται άμεσα όλοι οι εργαζόμενοι να αποφεύγουν πλήρως
πρακτικές προσέλκυσης ζώων εντός των εγκαταστάσεων, είτε μέσω της διατροφής
των, είτε μέσω άλλων μεθόδων, οι δε μη συμμορφούμενοι θα θεωρηθούν ως υπαίτιοι
για τυχόν περιστατικά διακινδύνευσης της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας
εργαζομένων και επισκεπτών, που ενδεχομένως προκύψουν στο μέλλον, με ότι αυτό
συνεπάγεται.»

Σας ενοχλεί η σίτιση και η πότιση των ζώων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και σας
ερωτάμε για ποιο λόγο ακριβώς. Επειδή όπως αναφέρετε επιβαρύνεται υγειονομικά ο
χώρος; Επειδή ισχυρίζεσθε ότι υπάρχουν περιστατικά διακινδύνευσης; Και ποια ακριβώς;
Προφανώς και δείχνετε να αγνοείτε ότι σύμφωνα με το αρ. 9 παρ. 10 του ν. 4039/2012
επιτρέπεται η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής.

Εάν δε οι εργαζόμενοι ή οποιοσδήποτε τρίτος αποφάσιζε να βάλει τροφή και νερό ακριβώς έξω από τις εγκαταστάσεις τις ΕΥΔΑΠ θα σας «ενοχλούσε και αυτό»;

Για να εξασφαλίσετε δε τη συμμόρφωση των εργαζομένων με τη σύσταση της αποφυγής
εκδήλωσης πράξεων φιλοζωίας επιφυλάσσετε την «απειλή» της ευθύνης των φιλόζωων για οποιοδήποτε περιστατικό συμβεί μέσα στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ.

Ο εκφοβισμός των φιλόζωων και η «προειδοποίηση» τους ότι κινδυνεύουν να διωχθούν για τη παροχή του ελάχιστου και του αναγκαίου για την ύπαρξη της ζωής των αδέσποτων ζώων,που καθημερινά πεθαίνουν από τη πείνα και τη δίψα,είναι μία απαράδεκτα σκληρή τακτική και ειδικά όταν λαμβάνει λόγο και πράξη από μία εταιρεία υδρεύσεως με τέτοιο έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό προφίλ που προσφέρει το πολυτιμότερο στοιχείο ζωής στους ανθρώπους μόνο αλλά όχι στα ζώα!!

Πως γίνεται να διατείνεσθε ότι «οι αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) σε κάθε
επίπεδο λειτουργίας της Εταιρείας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε σχεδιαζόμενης
στρατηγικής με έμφαση στην ανάπτυξη των εργαζομένων, την κοινωνική ευημερία,τη
διαφάνεια, την ηθική ακεραιότητα,την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την
προστασία του περιβάλλοντος.» ;

Πως γίνεται εάν έχουν προσπαθήσει αδέσποτα ζώα να βρουν τα απαραίτητα για τη ζωή τους στις εγκαταστάσεις σας αντί να συνεργασθείτε με τους κατά τόπο αρμόδιους φορείς (δήμους και φιλοζωικά σωματεία) να καταφεύγετε στον εκφοβισμό και στην απειλή των φιλόζωων και να τους τιμωρείτε για την εκδήλωση φιλοζωίας;

Και κλείνοντας σας αποστέλλουμε συνημμένα και σας πληροφορούμε πως η ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) ,- όπως και πάρα πολλοί άλλοι Δήμοι στη χώρα- σε μία καμπάνια για τη καλλιέργεια της φιλοζωικής κουλτούρας απέστειλε με τους λογαριασμούς στους δημότες ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με τη προστασία των αδέσποτων και οικόσιτων ζώων συντροφιάς, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό την εκδήλωση φιλοζωικής και εν γένει περιβαλλοντικής συνείδησης.

Θα παρακαλούσαμε άμεσα να αποσύρετε κάθε σχετική απαγόρευση καθώς και να σταματήσετε να απειλείτε τους εργαζόμενους που φροντίζουν για τις στοιχειώδεις ανάγκες επιβίωσης ανήμπορων πλασμάτων , που δεν ευθύνονται αυτά για την αδεσποτεία τους

Οι ενέργειές σας αυτές ουδόλως σας τιμούν .

Με εκτίμηση,
Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

 

English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

 

To the General Directorate of Human Resources

of the company ATHENS WATER SUPPLY AND SEWERAGE (EYDAP S.A.)

 

Gentlemen,

with our letter we would like to refer to the mail sent on 16th of May by the General Directorate of Human Resources to all employees of EYDAP which is in contrast to animal friendly feelings and incentives.

More specifically, with the aforementioned e-mail you directly appeal to employees to refrain from any action related to animal-friendly awareness within EYDAP facilities such as they commit a crime and you warn them that they will be punished.

You mention that: “All employees are directly requested to avoid any practices to bring animals within premises with food or other methods. Anyone who refuses to comply, he would be responsible for any health and bodily integrity risk of both employees and visitors which may occur in the future and we would incur consequences.

You have been annoyed by the feeding of strays within the company premises and you are asked the reason why. Because as you mentioned sanitary condition of the place is worsen. Maybe because you claim that there are incidents of public health risk. Which exactly?

It is obvious that you ignore the fact that according to article 9 paragraph 10 of the law 4039/2012 animal lovers’ citizens are allowed to feed and water strays under the condition that cleanliness and hygiene rules are followed.

Would you be annoyed if employees or any third part has decided to food and water strays just outside the EYDAP premises?

In order that employees conform with the recommendation to avoid any animal friendly actions, you threat animal lovers that they will be responsible for any incident which occurs within the EYDAP premises.

It is an outrageously harsh tactic the intimidation of animal lovers and the “threat” that they are at risk of being prosecuted because they provide the minimum and necessary food and water supply for strays’ survival who daily die of hunger and thirst. Especially, if it is adopted by a water supply company like EYDAP with such a strong social and environmental profile that offers the most precious element of life to the people only and not to animals.

It is possible to claim that “in every company’s operation level the principles of Corporate Social Responsibility (CSR) constitute the cornerstone of any planned strategy with emphasis on employees’ development, social welfare, transparency, moral rectitude, quality of provided services and environment protection.

It is unconceivable that you resort to intimidation and threats of animal lovers and you punish them because they take care of strays instead of working with regional component bodies (municipalities and animal welfare societies) each time strays have approached the company’s premises in order to find food and water, essential elements for their lives.

Finally, we send you attached files and we inform you that “Municipal Water Supply and Sewerage Service of Heraklion (D.E.A.Y.I.)-such as many other municipalities in the country- has sent to residents the bill with an enclosed brochure about the protection of strays and domestic animals during a campaign for the cultivation of animal friendly culture while encouraging the animal friendly and environmental awareness.

We request that you repeal the ban. You should stop sending threats to employees who take care of strays abandoned by careless pet owners.

You should be ashamed of these actions.

 

Yours sincerely,

 

Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation