Ειρηνική διαμαρτυρία Empty The Tanks εναντίον των φυλακισμένων θαλάσσιων θηλαστικών

Share with your friends


Submit

Mήνυμα από την διαμαρτυρία Worldwide Empty The Tanks – Greece

Συμμετέχουμε στη παγκόσμια ειρηνική διαμαρτυρία Empty The Tanks εναντίον των φυλακισμένων θαλάσσιων θηλαστικών και απαιτούμε να κλείσει η φυλακή των δελφινιών στην Αθήνα.
Σας καλούμε να έρθετε και να ενώσετε τη φωνή σας μαζί μας γι αυτά που δεν μπορούν να μιλήσουν για τον εαυτό τους.

Σάββατο, 11 Μαΐου 2019 στις 11 π.μ. – 2 μ.μ.

Το event στο facebook:

https://www.facebook.com/events/312358822788137/