6 χρόνια χωρίς αναστολή για παράνομη εκτροφή και εμπορία ζώων συντροφιάς και κακοποίηση 25 σκύλων. Και χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα η έφεση / He was sentenced to a 6 years unconditional jail term for illegal pet breeding and trade and abuse of 25 dogs. The decision of appeal will be without parole

Home / Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις / 6 χρόνια χωρίς αναστολή για παράνομη εκτροφή και εμπορία ζώων συντροφιάς και κακοποίηση 25 σκύλων. Και χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα η έφεση / He was sentenced to a 6 years unconditional jail term for illegal pet breeding and trade and abuse of 25 dogs. The decision of appeal will be without parole