Υπουργική απόφαση παρωδία για το κυνήγι/Ministerial decision-parody about hunting

Share with your friends


Submit

English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

Διαβάσαμε με έκπληξη το δημοσίευμα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας “υπουργική απόφαση παρωδία για τη θήρα” όπου περιγράφεται η νέα Υπουργική Απόφαση για τη θήρα και τις καταστροφικές συνέπειες αυτής. http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=1934

Διαβάσαμε με ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση), το οποίο έχει τεθεί προς διαβούλευση, όπου στο Άρθρο 03 – Μεσογειακή Δασοπονία, χωρίς περιθώρια για παρανοήσεις, αναφέρεται «Η αναγνώριση του ρόλου της θήρας ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης». http://www.opengov.gr/minenv/?p=9520

Η κυβέρνηση και οι υπουργοί της έχουν βαλθεί να μας αποδείξουν, και τα καταφέρνουν με μεγάλη επιτυχία, ότι είναι η προσωποποίηση του μεσαίωνα. Εν έτη 2018 θεωρούν φυσικό ρυθμιστή τις δολοφονίες αθώων πλασμάτων για διασκέδαση! Αν αυτό δεν είναι άρρωστο και υπόγεια υποκινούμενο, τί θα μπορούσε να είναι;

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι η κυβέρνηση και τα υπουργεία της λειτουργούν όχι με γνώμονα το κοινό καλό, των πολιτών και του περιβάλλοντος αυτής της χώρας, αλλά με γνώμονα τα συμφέροντα. Δεν εξηγείται διαφορετικά αυτού του είδους η μανία καταπάτησης και καταστρατήγησης νόμων και κανονισμών, και εθνικών αλλά και της Ε.Ε.

Είναι γνωστό σε όλους ότι πίσω από την επιχείρηση κυνήγι διακινούνται πολλά χρήματα, μέσω των αδειών, του κυνηγετικού εξοπλισμού κλπ.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι γιατί το λόμπι των κυνηγών έχει τόση δύναμη που ακόμη και τα υπουργεία υποκύπτουν στις απαιτήσεις τους, αγνοούν νόμους και κανονισμούς και θέτουν σε κίνδυνο προστατευόμενες περιοχές και είδη ζώων.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία εκφράζει την καθολική αντίθεσή της απέναντι σε αυτού του είδους τις αποφάσεις της κυβέρνησης και των υπουργών της και απαιτεί την άμεση μετατροπή της νέας Υπουργικής Απόφασης για τη θήρα και την απόσυρση από το Άρθρο 03 – Μεσογειακή Δασοπονία του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση), της πρότασης «Η αναγνώριση του ρόλου της θήρας ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης».

Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

 

We were surprised to read the article of Hellenic Ornithological Society titled “ministerial decision-parody for hunting” which describes the new ministerial decision for hunting and the disastrous consequences of hunting.(Hellenic Ornithological Society)

We were more surprised to read the strategic plan development for forestry 2018-20138 (National Strategy for Forests) which is under consultation. In the Article n. 3-Mediterranean forestry there is no room for misunderstanding as it is mentioned that “hunting has been recognized as environmental asset management”.

Ministers of this government are the embodiment of Middle Ages. They consider murders of innocent creatures just for pleasure as physical regulators. We believe that this point of view is abnormal and they have acted in an underhand manner.

It is obviously proven that the government and its ministers do not act in the interests of citizens, the environment and for the common good. They act on behalf of specific interests.

We could not explain the obsession of laws and regulations contravention both national and European ones.

Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation expresses its total opposition to the government’s decisions and its ministers about hunting. It demands the transformation of the new Ministerial decision about hunting and withdrawal of the sentence “Recognition of hunting as environmental asset management” which is included in the Article no 3-Mediterranean forestry of the Plan for Strategic Forestry Development 2018-2038 (National Forest Strategy).

Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation