Προσωρινή διαγραφή δημοσιεύματος

Share with your friends


Submit

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5179/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η προσωρινή διαγραφή του από 15.5.2018 δημοσιεύματος “Άθλιες οι συνθήκες στείρωσης αδέσποτων από την ΕΔΚΕ και τον Δήμο Αν. Πηλίου” έλαβε χώρα επειδή αμφισβητείται δικαστικά από την ΕΔΚΕ η αλήθεια των όσων αναγράφονται σε αυτό και αναμένεται η έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης επί της από 30.5.2018 (51786/5592/2018) αγωγής της που στρέφεται σε βάρος της ΠΦΠΟ και του σωματείου ¨Φιλοζωικός Σύλλογος Βόλου Κόσμος και Φύση.¨