ΒΑΡΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ / ANOTHER SIGNIFICANT POLLUTION INCIDENT IN THE CITY OF KASTORIA

Home / Επιστολές / ΒΑΡΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ / ANOTHER SIGNIFICANT POLLUTION INCIDENT IN THE CITY OF KASTORIA