Το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς πάσχει πολιτικά και λογικά.

Home / Επιστολές / Το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς πάσχει πολιτικά και λογικά.