Link

Share with your friends


Submit
English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΒΟΡΙΔΗ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Η ΠΦΠΟ

 

ΤΕΡΜΑ ΣΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αίτημα υποστήριξης της σταδιακής κατάργησης της χρήσης κλουβιών στην κτηνοτροφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Απευθυνόμαστε σε σας εκ μέρους της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (ΠΦΠΟ).

Όπως γνωρίζετε, η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (ECI) ‘Τέλος στα κλουβιά’ εξασφάλισε πρόσφατα ένα ρεκόρ 1,6 εκατομμυρίων υπογραφών, ζητώντας από την ΕΕ να σταματήσει τη χρήση όλων των κλουβιών στην κτηνοτροφία. Πάνω από 170 οργανώσεις της ΕΕ συνεργάστηκαν για να υποστηρίξουν αυτή τη μαζική Πρωτοβουλία.
www.endthecageage.eu
https://europa.eu/citizens-initiative/home_el

Απευθυνόμαστε σε σας για να ζητήσουμε από την Ελλάδα να υποστηρίξει αυτό το σημαντικό αίτημα το οποίο σέβεται τις απόψεις των πολιτών σε αυτό το θέμα.

Επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η εκτροφή ζώων σε κλουβιά προκαλεί τεράστια δυστυχία, καθώς αυτά τα συναισθανόμενα όντα δεν μπορούν να εκτελέσουν τις περισσότερες από τις φυσικές και βασικές τους συμπεριφορές. Κάθε χρόνο, πάνω από 300 εκατομμύρια ζώα στην Ευρώπη περνούν όλα ή σημαντικό μέρος της ζωής τους φυλακισμένα σε κλουβιά. Για παράδειγμα, οι αυγοπαραγωγικές όρνιθες και τα κουνέλια που εκτρέφονται για κρέας ζουν σε χώρο περίπου ενός φύλλου Α4 ανά ζώο και οι περισσότερες χοιρομητέρες περνούν σχεδόν έξι μήνες κάθε χρόνο μέσα σε κλουβιά, όπου δεν μπορούν ούτε καν να γυρίσουν.
Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών συμβαδίζει με τη δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου του 2016, σύμφωνα με την οποία το 94% των Ευρωπαίων θεωρούν σημαντική την ανάγκη προστασίας της καλής διαβίωσης των εκτρεφόμενων ζώων και το 82% πιστεύει ότι η ευημερία των παραγωγικών ζώων πρέπει να προστατεύεται περισσότερο. Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωβαρόμετρου του 2018, το κοινό θεωρεί ότι η διασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη ευθύνη των αγροτών, μετά την παροχή ασφαλών και υγιεινών τροφίμων υψηλής ποιότητας.

Σας παροτρύνουμε να καλέσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθετική ρύθμιση για τη σταδιακή κατάργηση των κλωβών στην κτηνοτροφία.

Θα σας είμαστε ευγνώμονες αν προτείνατε επίσης στα Κράτη Μέλη να στηρίξουν την πρόταση.

Η σταδιακή κατάργηση των κλωβών συμβαδίζει με το άρθρο 13 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώνει γεωργικές πολιτικές με «πλήρη σεβασμό στις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων». Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η χρήση κλωβών είναι εντελώς αντίθετη προς τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων.

Σας καλούμε να ζητήστε από την Επιτροπή να προτείνει νομοθετικές προτάσεις για:
• την απαγόρευση της εγκατάστασης νέων κλωβών
• τη σταδιακή κατάργηση των υπαρχόντων κλωβών

Τα κλουβιά που πρέπει να καταργηθούν σταδιακά είναι:

Εμπλουτισμένα κλουβιά για όρνιθες αυγοπαραγωγής. Η Γερμανία θα απαγορεύσει αυτά τα κλουβιά από το 2025. Η Αυστρία και το Λουξεμβούργο έχουν απαγορεύσεις που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.
Συμβατικά και εμπλουτισμένα κλουβιά για όρνιθες και ομάδες αναπαραγωγής στον τομέα των αυγών.
• Κλουβιά τοκετού για χοιρομητέρες. Το κοινοτικό δίκαιο επιτρέπει σήμερα τη χρήση τους από τον απογαλακτισμό της προηγούμενης γέννας έως τέσσερις εβδομάδες / 28 ημέρες σε κάθε εγκυμοσύνη.
Κλουβιά θηλασμού για χοιρομητέρες. Η χρήση τους απαγορεύεται ήδη στην Ελβετία και τη Σουηδία
Κλουβιά για εκτρεφόμενα κουνέλια. Το Βέλγιο θα απαγορεύσει την κράτηση των εκτρεφόμενων κουνελιών σε κλουβιά από το 2025.
Κλουβιά για ορτύκια, πάπιες και χήνες. Η χρήση κλουβιών για πάπιες και χήνες είναι ήδη παράνομη βάσει συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, η περίοδος σταδιακής κατάργησης πρέπει να είναι πολύ μικρότερη από ότι για άλλα κλουβιά.
Ατομικά κλουβιά για νεαρά μοσχάρια

Ζητούμε την απαγόρευση των ανωτέρω κλουβιών σε επίπεδο ΕΕ και παροτρύνουμε επίσης την Ελλάδα να τα απαγορεύσει στην επικράτειά της, καθώς η προσπάθεια σε επίπεδο ΕΕ θα πάρει χρόνο. Οι βελτιώσεις στην καλή μεταχείριση των εκτρεφόμενων ζώων της Ελλάδας θα πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν. Οι πρωτοβουλίες των μεμονωμένων κρατών μελών μπορούν να ενθαρρύνουν την Επιτροπή να προτείνει ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ.

Ευελπιστούμε ότι η απάνθρωπη πρακτική εκτροφής ζώων σε κλουβιά οδεύει προς το τέλος της. Σε αυτή την προσπάθεια, ζητάμε από το Υπουργείο να πάρει ανάλογα νομοθετικά μέτρα στην Ελλάδα αλλά και ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προτεινόμενη κατεύθυνση.

Θα σας είμαστε ευγνώμονες εάν μας ενημερώσετε μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για τη θέση της Ελλάδας σχετικά με την απάνθρωπη πρακτική εκτροφής ζώων σε κλουβιά, ώστε να ενημερώσουμε με τη σειρά μας τους υποστηρικτές μας.

Επίσης, θα θέλαμε να σας συναντήσουμε για να συζητήσουμε τις προτάσεις μας.

Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκρισή σας!

Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

 

GREEK STATE SHOULD SUPPORT CITIZENS’ INITIATIVE IN ASSOCIATION WITH PFPO

 

Honorable Minister,

Call to support the phase-out of the use of cages in animal farming in EU

We address you on behalf of Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation (P.F.P.O.).

European Citizens’ Initiative (ECI) “End the Cage Age”, which was supported by more than 170 European organizations, gathered more than 1.6 million signatures demanding an end to the use of all cages in animal farming.

https://www.endthecageage.eu/

https://europa.eu/citizens-initiative/home_el

We address you in order that Greek State supports this demand with respect to citizens’ point of view on this issue.

Scientific studies have shown that animals bred in cages, live a miserable life as they are not able to express most of their natural behavioral patterns. In Europe, more than 300 million animals spend their whole life in small cages. For instance, the space available for egg laying hens and rabbits is less than the size of a sheet of A4 paper. Also, most of sows live more than 6 months in cages, in which they are unable to turn around.

Results of European Citizens’ Initiative are similar to those of a Eurobarometer opinion survey in 2016, according to which the protection of farm animal welfare is considered as important for 94% of Europeans while 82% believes that additional protection should be provided for farm animals. Also, according to the Eurobarometer report of 2018, the public that animal welfare should be farmers’ second responsibility, following supply of healthy foods of high quality.

We urge you to call on the European Commission to propose legislation on a phase-out of cages in farming.

We would be grateful in case you suggest to European Union Member States to support this proposal.

The phase-out of cages is in line with article 13 of the Lisbon Treaty, according to which in European Union agricultural policies must be formulated in full respect of animal welfare. Scientific survey indicates that the use of cages in farming is in contrary to the requirements of animal welfare.

We call upon you to request to the European Commission to put forward legislative proposals for:

  • A Ban on increase of cages
  • A phase-out of existing cages

Cages that must be phased out:

  • Enhanced cages for egg-laying hens. In Germany, ban will be enter in force in 2025. In Austria and Luxemburg those cages have already be banned.
  • Battery and enhanced cages for hens and breeding groups concerning eggs.
  • Farrowing crates for sows. According to EU law, the use of those crates is allowed only after weaning of last gestation until four weeks / 28 days of the next one.
  • Nursing crates for sows. Already banned in Switzerland and Sweden.
  • Cages for farmed rabbits. In Belgium, those cages will be banned in 2025.
  • Cages for quails, ducks and gooses. According to European Council Recommendations those cages are forbidden. Therefore, the phase-out period should be shorter compared to that one for other types of cages.
  • Single cages for young calves

We call on a ban of all those types of cages in the European Union. We call on a ban in Greece, as such a ban will take time at European Union level. In Greece, farm animals’ treatment should be improved as soon as possible. We believe that initiatives by Member States could encourage the European Commission to suggest measures at a European Union level.

We hope that the inhumane practice of encaged farm animals is coming to an end. As part of this effort, we call on Greek government to take legislative measures so that the European Commission will adopt a similar policy.

We would be grateful if we are informed on Greece’s position on this issue till 28 February, in order that we will be able to inform our supporters.

Furthermore, we would like to have a meeting with you.

We look forward to a positive response from you!

Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation