Συνάντηση της  Ομοσπονδίας μας με την Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ/MEETING OF OUR FEDERATION WITH THE YOUTH OF SYRIZA

Share with your friends


Submit

 

English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση της  Ομοσπονδίας μας με την Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ

Μετά από πρωτοβουλία της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιήθηκε χθες  02 Απριλίου συνάντηση στελεχών της Νεολαίας και της Ομοσπονδίας μας  παρουσία εκπροσώπου  και του κόμματος .

Στην συνάντηση , η οποία διήρκεσε περίπου 3 ώρες , τα στελέχη της Ομοσπονδίας είχαν την ευκαιρία να εξηγήσουν γιατί το αποσυρθέν νομοσχέδιο κινείτο σε μια εντελώς λάθος κατεύθυνση  ,μη ρεαλιστική , αναποτελεσματική ,  εμφανώς στρεφόμενη κατά των ζώων , που υποτίθεται ότι θα προστάτευε ,  κατά του εθελοντισμού , χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την ευρωπαϊκή πρακτική και εν τέλει   κατά της κοινωνίας .

Αναπτύχθηκε ένας γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος που θέλουμε να ελπίζουμε , ότι θα βοηθήσει στην επόμενη μέρα  δηλαδή στην από μηδενική βάση συζήτηση για ένα θεσμικό πλαίσιο πραγματικής  προστασίας των ζώων ,που θα στοχεύει  κατ αρχήν στον δραστικό περιορισμό των αδέσποτων κτυπώντας τις αιτίας που τα δημιουργούν   και την σε βάθος χρόνου  με ηθικούς  τρόπους  απαλλαγή της χώρας από το άθλιο αυτό φαινόμενο , που δεν  τιμά ούτε τους πολίτες της ούτε μπορεί να χαρακτηρίζει ένα πολιτισμένο κράτος .

Παραθέτουμε σχετικό δελτίο τύπου των 3 Ομοσπονδιών και άλλων φιλοζωικών φορέων

https://pfpo.gr/18037-2/

 

Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

 

English Translation

PRESS RELEASE
Meeting of our Federation with the youth of Syriza

On 2nd of April a meeting was held between members of the youth of Syriza and our Federation in the presence of the party’s representative following an initiative of the youth of Syriza.

During the meeting, which lasted about 3 hours, the executives of the Federation had the opportunity to explain the reason why the withdrawn bill was in the wrong direction, unrealistic, ineffective.It was against animals, which was supposed to protect,in contrast to volunteerism without taking into account the European practice and after all against the society.

A fecund and constructive dialogue was established which will be helpful to a discussion from the scratch concerning an institutional framework for animals’ protection. The aim is the effective reduction of strays dealing with the causes that lead to the problem of strays and the elimination of this miserable phenomenon in our country which is not a honor neither its citizens nor a civilized stated could be characterized by this.

The press release of the 3 Federations and other animal welfare organizations follows:

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ/JOINT PRESS RELEASE FOR THE DEFINITIVE WITHDRAWAL OF THE DRAFT LAW FOR PETS

PANHELLENIC ANIMAL WELFARE AND ENVIRONMENTAL FEDERATION