Στο Ηράκλειο το πρώτο στην Ελλάδα σεμινάριο της Π.Φ.Π.Ο »ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ» για δευτεροβάθμια εκπαίδευση / PFPO’s first seminar in Greece for secondary education titled “Right to life” was held at Heraklion

Home / Φιλοζωικά Νέα / Στο Ηράκλειο το πρώτο στην Ελλάδα σεμινάριο της Π.Φ.Π.Ο »ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ» για δευτεροβάθμια εκπαίδευση / PFPO’s first seminar in Greece for secondary education titled “Right to life” was held at Heraklion