Σποτάκι απο το φιλοζωϊκό σωματείο “ΦΡΟΝΤΙΖΩ” για ενημέρωση του κοινού ως προς τις υποχρεώσεις των Δήμων για τα αδέσποτα/Spot by animal welfare society “FRONTIZO” for public information on duties of Municipalities concerning strays

Home / Βίντεο / Σποτάκι απο το φιλοζωϊκό σωματείο “ΦΡΟΝΤΙΖΩ” για ενημέρωση του κοινού ως προς τις υποχρεώσεις των Δήμων για τα αδέσποτα/Spot by animal welfare society “FRONTIZO” for public information on duties of Municipalities concerning strays