Σεμινάριο της ΠΦΠΟ στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.) της Ελληνικής Αστυνομίας/Seminar of PFPO to the Department of Professional Training of Police Officers-Executives

Share with your friends


Submit

English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας παρακολούθησαν στις 29 Νοεμβρίου 2018 το (δίωρο) σεμινάριο από την δικηγόρο-συνεργάτη της ΠΦΠΟ κ. Νίκη Τηλιακού, για την ενημέρωση της εφαρμογής της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς. Τα ζητήματα που τέθηκαν αφορούσαν τα αδικήματα κατά των ζώων και συγκεκριμένα την κακοποίηση, ενεργητική και παθητική, με αναφορά σε περιπτωσιολογία και σε υποθέσεις που έχουν κριθεί ήδη από τα ελληνικά δικαστήρια (δηλητηρίαση, εγκατάλειψη, τροχαίο ατύχημα με ζώο, υποχρεώσεις ιδιοκτητών, διοικητικά πρόστιμα, διαχείριση αδέσποτων). Το κοινό συμμετείχε από την αρχή του σεμιναρίου στη συζήτηση, η οποία λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και της συμμετοχής με ερωτήσεις, τοποθετήσεις και διαπιστώσεις, κυρίως διεξήχθη στα πλαίσια γόνιμης διαλογικής συζήτησης. Πολλά από τα στελέχη έλαβαν το λόγο και έθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και εξέφρασαν την αγωνία τους για την επανάληψη των προβλημάτων που τίθενται ενώπιον τους κάθε τόσο.

 

Πανελλαδική Φιλοζωϊκή και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

 

On 29th of November 2018, executives of Hellenic Police attended a two-hour seminar by Niki Tiliakou (lawyer- partner of PFPO) on implementation of pet animal legislation.

Issues had been discussed on animal offences and specifically animal abuse, active and passive, cases that had been already gone to trial and already judged, such as poisoning, abandonment, pet owners’ duties, administrative fines, strays handling) were mentioned.

Attendants participated in the discussion with great interest posing questions and making assessments.

Many of the participants referred to the problems that usually face and they expressed their concern about the possibility that some of the problems will appear again in the future.

 

Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation