SOS: Βρέθηκε η λύση για τα αδέσποτα – δημόσιες δηλώσεις Δημάρχου Σερρών / SOS: Solution for stray dogs found public statements of the Mayor of Serres / SOS: Lösung für Streunerhunde gefunden öffentliche Äußerungen des Bürgermeisters von Serres

Share with your friends


Submit

English translation following greek text.
Englisch-Übersetzung folgt dem griechischen Text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

German translation following english text.
Deutsch Übersetzung folgt dem englischen Text.
Γερμανική μετάφραση ακολουθεί το Αγγλικό κείμενο.

Επιτέλους βρέθηκε μετά από τόσα χρόνια προβληματισμών και αναζητήσεων η λύση για να μην έχουμε αδέσποτα.

Το ανακοίνωσε σήμερα δημόσια όλος καμάρι για την ευφυή πρότασή του ο κτηνίατρος Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης.

Να τα στείλει όλα στον συνονόματό του Άγιο Πέτρο δια της πολιτισμένης, μας είπε, μεθόδου της ευθανασίας όλων των αδέσποτων που δεν υιοθετούνται, δηλαδή της δολοφονίας τους πιο λαϊκά.

Θα εισηγηθεί είπε την πρότασή του στο Υπουργείο, ώστε να αλλάξει η νομοθεσία στην Ελλάδα και να προσαρμοστεί με τις πολιτισμένες χώρες.

Στην Ελλάδα του 2016 με την κάθετη έκπτωση αξιών και ιδανικών, που μας οδήγησαν οι πολιτικές των τελευταίων 40 χρόνων, οι λέξεις έχουν χάσει το πραγματικό τους νόημα και πολιτισμός ονομάζεται από το Δήμαρχο Σερρών η δολοφονία υγιών και αθώων εμβίων.

Ξεπερασμένοι θα μας πείτε τόσοι γίγαντες του παγκόσμιου πνεύματος που ονομάζουν πολιτισμό την προστασία και την φροντίδα των ζώων.

Σήμερα οι διάφοροι νάνοι της δημόσιας ζωής καταδεικνύουν την ευθανασία ως λύση στην εγκληματική ανευθυνότητα των νεοελλήνων απέναντι στα ζώα.

Να σκοτώνουμε τα θύματα λοιπόν και όχι τους θύτες.

Να προτείνει, συμπληρώνουμε εμείς, ο κ. Αγγελίδης ο κτηνίατρος, που έδωσε μάλιστα και κάποιο όρκο για να πάρει το πτυχίο του, να αλλάξουν και οι θεμελιώδεις αρχές δικαίου και να τιμωρούνται στο εξής τα θύματα αντί για τους δράστες.

Οι ευθανασίες, ως “λύση” του θέματος των αδέσποτων, καθώς και οι στειρώσεις των αδέσποτων χωρίς άλλα παράλληλα μέτρα, έχουν παγκόσμια αποτύχει παταγωδώς, όπου εφαρμόστηκαν είτε το ένα είτε το άλλο.

Σκότωσαν διαχρονικά εκατομμύρια αδέσποτα αλλά αυτά είναι πάντα και συνεχώς αυξανόμενα ανάμεσα μας.

Γιατί άραγε;

Η λύση είναι τόσο απλή και δοκιμασμένη με πλήρη επιτυχία στις χώρες, που δεν έχουν αδέσποτα.

Και λέγεται στείρωση του ιδιόκτητου ζώου συντροφιάς παράλληλα με την στείρωση του αδέσποτου, λέγεται έλεγχος από τα αρμόδια όργανα των ιδιοκτητών για την σήμανση και την καταγραφή των ζώων τους και των ανεξέλεγκτων γεννήσεων λέγεται κίνητρα για την στείρωση και αντικίνητρα για την μη απόκτηση ζώου από εκείνους που δεν μπορούν να είναι υπεύθυνοι ιδιοκτήτες.

Λέγεται παιδεία κρατική μέσα στα σχολεία, λέγεται συνεχής ενημέρωση, λέγεται -για να το προεκτείνουμε και παραπέρα- όχι πώληση ζώων στα pet-shops και στις λαϊκές, κάθετη μείωση των εισαγωγών χιλιάδων νέων και ανεξέλεγκτων ζώων συντροφιάς κάθε χρόνο, λέγεται κτύπημα του παράνομου εμπορίου στη χώρα μας, λέγεται δραστική μείωση των εκτροφών από τους νόμιμους εκτροφείς.

Όλα τα άλλα λέγονται μια τρύπα στο νερό.

Αυτό είναι πολιτισμός κ. Αγγελίδη και όσοι άλλοι Δήμαρχοι της ΚΕΔΕ συντάσσονται με τις ευγενείς αυτές απόψεις.

Γι αυτό θα μείνετε κι εσείς και οι όμοιοί σας με την πρότασή στο χέρι.

Στην Ελλάδα του 2016 οι ανεύθυνες, οι στερούμενες λογικής, οι αήθεις και αμοραλιστικές αυτές προτάσεις δεν έχουν θέση, όσο και αν σκούζετε γιατί είστε ανίκανοι να διαχειριστείτε σωστά την αρμοδιότητά σας αυτή.

Είπε και άλλα ωραία και έμπλεα υποκρισίας ο αγγελιοφόρος του θανάτου κ. Αγγελίδης, όπως ότι θα προστατέψει την δημόσια υγεία, που κινδυνεύει !!! από τα αδέσποτα και τους ακραίους (sic) φιλόζωους.

Θα του πούμε, να αφήσει τα ξεπερασμένα πολιτικάντικα γιατί η δημόσια υγεία κινδυνεύει από την πείνα και την ανέχεια 7 χρόνων αφαίμαξης των εισοδημάτων του λαού, από τα φάρμακα που δεν έχει, από τα νοσοκομεία που υπολειτουργούν, από τα φαγητό που δεν έχει να δώσει στα παιδιά του και όχι από τα ζώα και εκεί να στρέψει τα φιλάνθρωπα αισθήματά του.

Αλλιώς ακούγεται ψεύτικος, γραφικός, παλαιοκομματικός και ακραίος.

Αυτός και οι όμοιοί του και όχι οι πολίτες, που έχουν αρχές και ιδανικά και που σέβονται κάθε ζωή δίπλα μας.

Ανθρώπινη ή μη.

Περαστικά
 

Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

 
 
Η Πρόεδρος της ΠΦΠΟ Νατάσα Μπομπολάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΔΙΚΤΥΟ TV
Η επιστολή της σεναριογράφου, ηθοποιού και συγγραφέως, Άννας Ανδριανού (μέλος ΠΦΠΟ)


 
Finally, after years of reflection and search, the solution was found to have no more stray dogs.

Today the veterinarian and mayor of Serres Peter Angelidis publicly proclaimed his
intelligent proposal.

Let us all the stray dogs, who do not find a home, send to St. Peter, the saint of the same name, by the civilized method of euthanasia, he told us, that is, by killing them.

He said that with his proposal, he would recommend to the ministry to amend the
Greek legislation accordingly and to adapt it to the civilized countries.

In Greece in 2016, with the steep decline in values and ideals to which the policy of the last 40 years has led us, the words have lost their true meaning and the mayor of Serres is calling the murder of innocent and healthy living creatures culture.

Obsolete is what these numerous giants of the world’s soul told us who call the
protection and care of animals culture.

Today, various dwarves of public life regard euthanasia as a solution to the criminal irresponsibility of the modern Greeks towards the animals.

Let us kill the victims, not the perpetrators.

We should add that Mr Angelidis, the veterinarian, who even took an oath to get his degree, to change the basic principles of the law and to punish the victims instead of the perpetrators.

Euthanasia as a “solution” to the stray problem and the castration of stray dogs
without other parallel measures have failed globally where either only one or the other has been implemented.

They killed millions of stray dogs in the course of time, but these populations have grown over and over again.

Why?

The solution is so simple and tested with great success in the countries where there are no stray dogs.

It is also known as the castration of domestic animals which have an owner, parallel to the castration of homeless animals. It is called the control of the owners as for the identification and registration of their animals, as well as control of the uncontrolled births by the responsible authorities, it is called incentives to castrate and barriers to get animals for those who cannot be responsible owners. It is called federal education by the schools, it is called continual updating and stress, it is also called the prohibition of sales in pet shops and on markets, a strong reduction of the import of thousands of new and uncontrolled pets each year, it is called smashing the illegal trade in our country, it is called drastic reduction of breeding by the legal breeders.

Everything else is called a drop on the hot stone.

To you, Mr Angelidis and to you, the other mayors of the KEDE who have written
these noble views: This is culture!

That’s why you and the likes of you will fail with the proposal.

In Greece in 2016, irresponsible, illogical, unethical and immoral proposals have no place, even if you scream because you are not able to handle your responsibilities properly.

He also made other fine and enriching statements of hypocrisy, the messenger of
death Mr. Angelidis, that he wanted to protect the public health, which is
endangered(!) by homeless dogs and extreme (sic) animal friends.

We tell him to stop the outdated games of politics because the danger to public
health comes from hunger and poverty because of the lack of income of people
over the past 7 years, from the non-existent drugs, from the non-functioning hospitals, the lack of food which one cannot give to the children and not from the animals, and there he may direct his human-friendly feelings. Otherwise, he sounds wrong, pathetic, old-fashioned and extreme.

That applies to him and the likes of him, not to the citizens who have principles and ideals and who respect all life around us, human or non-human.

Get well!
 

Panhellenic Animal Protection and Environment Association

 
Endlich, nach Jahren der Reflexion und Suche wurde die Lösung dafür gefunden,
keine Streunerhunde mehr zu haben.

Heute verkündete der Tierarzt und Bürgermeister von Serres Petrus Angelidis
öffentlich voller Stolz seinen intelligenten Vorschlag.

Lasst uns alle Streunerhunde, die kein Zuhause finden, durch die zivilisierte Methode der Euthanasie zum gleichnamigen St. Petrus schicken, sagte er uns, das heißt durch ihre Ermordung, laienhaft ausgedrückt.

Er sagte, er werde mit seinem Vorschlag dem Ministerium empfehlen, die griechische
Gesetzgebung entsprechend zu ändern und den zivilisierten Ländern anzupassen.

In Griechenland des Jahres 2016 mit dem steilen Nachlassen der Werte und Ideale,
wohin uns die Politik der letzten 40 Jahre geführt hat, haben die Worte ihre wahre
Bedeutung verloren, und vom Bürgermeister von Serres wird die Ermordung
unschuldiger und gesunder Lebewesen Kultur genannt.

Veraltet sind, werden sie uns sagen, diese zahlreichen Giganten der weltweiten
Seele, die den Schutz und die Pflege der Tieren Kultur nennen.

Heute zeigen verschiedene Zwerge des öffentlichen Lebens die Euthanasie als
Lösung für die kriminelle Verantwortungslosigkeit der modernen Griechen gegenüber
den Tieren auf.

Lasst uns also die Opfer töten und nicht die Täter.

Er möge vorschlagen, ergänzen wir, der Herr Angelidis, der Tierarzt, der sogar einen
Eid ablegte, um seinen Abschluss zu bekommen, auch die Grundprinzipien des
Rechts zu ändern und die Opfer anstelle der Täter zu bestrafen.

Die Euthanasie als eine “Lösung” des Streunerproblems und die Kastration von
Streunerhunden ohne andere parallel ergriffene Maßnahmen sind weltweit dort
kläglich gescheitert, wo entweder nur das eine oder nur das andere umgesetzt
wurden.

Sie töteten Millionen Streunerhunde im Laufe der Zeit, aber diese sind immer und
immer wieder nachgewachsen.

Warum?

Die Lösung ist so einfach und mit großem Erfolg in den Ländern getestet, wo es keine herrenlosen Hunde gibt.

Man nennt es auch Kastration von Haustieren, die einen Besitzer haben, parallel zur
Kastration von herrenlosen Tieren, man nennt es Kontrolle der Eigentümer auf
Kennzeichnung und Registrierung der Tiere sowie Kontrolle der bisher unkontrollierten
Geburten durch die zuständigen Behörden, man nennt es Anreize für die Kastration
und Hemmnisse für den Erwerb von Tieren durch jene, die keine
verantwortungsbewussten Eigentümer sein können. Man nennt es staatliche Bildung
durch die Schulen, man nennt es deren kontinuierliche Aktualisierung und Betonung,
man nennt es darüber hinaus das Verkaufsverbot in Tierhandlungen und auf
Wochenmärkten, eine starke Reduzierung der Einfuhr tausender neuer und
unkontrollierter Haustiere jedes Jahr, man nennt es Zerschlagen des illegalen Handels in unserem Land, man nennt es drastische Reduzierung der Zucht durch die legalen Züchter. Alles andere nennt man einen Tropfen auf dem heißen Stein.
Herr Angelidis und Sie, die anderen Bürgermeister der KEDE, die diese edlen
Ansichten mit verfasst haben: Das ist Kultur!

Deswegen werden Sie und Ihresgleichen mit dem Vorschlag sitzen bleiben.
Im Griechenland des Jahres 2016 haben die verantwortungslosen, die unlogischen,
die unethischen und unmoralischen Vorschläge keinen Platz, auch wenn Sie
schreien, weil Sie nicht in der Lage sind, Ihre Verantwortung richtig wahrzunehmen.
Er gab noch andere feine und bereichernde Heucheleien von sich, der Todesbote
Herr Angelidis, nämlich dass er die öffentliche Gesundheit schützen wolle, die
gefährdet(!) sei durch herrenlose Hunde und extreme (sic) Tierfreunde.
Wir sagen ihm, er soll die veralteten Politikspielchen sein lassen, denn die Gefahr für die öffentliche Gesundheit geht vom Hunger und der Armut durch das fehlende
Einkommen der Menschen während der vergangenen 7 Jahre aus, von den nicht
existierenden Medikamenten, von den nicht funktionierenden Krankenhäusern, vom
nicht vorhandenen Essen, das man den Kindern nicht geben kann und nicht von den
Tieren, und dorthin möge er seine menschenfreundlichen Gefühle richten. Ansonsten
klingt er falsch, pathetisch, altmodisch und extrem.
Das trifft auf ihn und seinesgleichen zu und nicht auf die Bürger, die Prinzipien und Ideale haben und die alles Leben um uns herum respektieren, menschliches oder
nicht-menschliches.

Gute Besserung!
 

Panhellenischen Tierschutz- und Umweltverband