Ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι. Άλλη μια ανακολουθία λόγων και έργων στα θέματα των ζώων / Regulatory decision regarding Hunting. Yet another inconsistency between words and actions surrounding matters of animals

Share with your friends


Submit

English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

Στον κ. Φάμελλο και τους συνακόλουθούς του αφιερώνουμε την παραπάνω φωτογραφία, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από κυνηγούς και δείχνει τις γενικότερες ευαισθησίες τους και βεβαίως δεν είναι η εξαίρεση αλλά ο κανόνας.
 
Πριν από μερικές ημέρες εκδόθηκε η νέα ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος με την υπογραφή του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου.

Εμείς αυτή τη φορά δεν θα σταθούμε στις βλαβερές επιπτώσεις του κυνηγιού προς τα ζώα και για το φυσικό περιβάλλον. Άλλωστε είναι γνωστές οι θέσεις μας για δραστική μείωση αυτού έως την κατάργησή του, τις οποίες και καταθέσαμε στην επιτροπή εθνικού διαλόγου του αρμόδιου υπουργείου το 2016. Θα δούμε όμως το ζήτημα από μια άλλη σκοπιά.

Παραθέτουμε λοιπόν τις επίσημες προγραμματικές θέσεις του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, όπου δεσμεύεται για τα εξής:
Αναφορικά με το κυνήγι το μεγαλύτερο από τα δύο κόμματα, που σήμερα κυβερνούν, δεσμεύονταν για τα εξής:

“Αυστηρή εφαρμογή κείμενης νομοθεσίας περί κυνηγετικών αδειών. Περαιτέρω περιορισμός της κυνηγετικής δραστηριότητας, χρονικά/χωρικά. Δημιουργία νέων/επέκταση υφιστάμενων πάρκων προστατευόμενης άγριας ζωής. Ουσιαστική πάταξη λαθροθηρίας με αυτόφωρες διαδικασίες/αύξηση προστίμων/αποτελεσματικότερη φύλαξη. Τακτικοί έλεγχοι για εξακρίβωση προϊόντων λαθροθηρίας σε καταστήματα εστίασης/πώλησης κρέατος και υπαίθριες αγορές/αυστηροποίηση ποινών. Αναβάθμιση της θηροφυλακής, μη εξαρτώμενης από το κυνηγετικό λόμπι. Κατάργηση διατάξεων με τις οποίες παραχωρούνται δημόσιες εξουσίες σε ιδιωτικούς φορείς στον τομέα της δασοφυλακής-θηροφυλακής”.

Και ρωτάμε, βλέπετε καμία ομοιότητα ανάμεσα στις τωρινές αποφάσεις του αρμόδιου υπουργείου Περιβάλλοντος και στις θέσεις αυτές; Μήπως βρίσκονται στον αντίποδα οι αρχικές δεσμεύσεις με τις τελικές αποφάσεις; Αναρωτιόμαστε επίσης αν μεταξύ του 2016 και του 2017 μεσολάβησαν εθνικές εκλογές και αλλαγή των πολιτικών κυβερνητικών δυνάμεων και δεν το αντιληφθήκαμε.

Γιατί πως γίνεται το ίδιο υπουργείο να λέει άλλα τη μια φορά και άλλα την άλλη; Πως γίνεται το υπουργείο Περιβάλλοντος που το 2016 κάλεσε τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν τις θέσεις τους και μετά από διάλογο ανακοίνωσε ότι οι αλλαγές -πολλές σε σωστή κατεύθυνση- που προέκυψαν από τα συμπεράσματα του Εθνικού Διαλόγου για το κυνήγι θα είχαν εφαρμογή την κυνηγετική περίοδο 2017-2018 αλλά τελικά αυτό να μένει μόνο στα χαρτιά και να μην νομοθετείται;

Πως γίνεται υπουργοί στην ίδια κυβέρνηση μέσα σε ένα χρόνο να έχουν τόσο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις;

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα για εμάς είναι ξεκάθαρη και μία. Η κυβέρνηση για να κρατηθεί στην εξουσία αντιμετωπίζει την «κυνηγετική οικογένεια» ως αμιγές εκλογικό σώμα προδίδοντας κάθε προηγούμενη δέσμευση της.

Καλό είναι όμως οι κυβερνώντες να θυμούνται ότι κάθε απόφαση τους έχει πολιτικό κόστος. Οι κυνηγοί που θριαμβολογούν αυτές τις μέρες γιατί θα σκοτώσουν περισσότερα ζώα -βάσει δημοσκοπικής έρευνας αλλά και των κυνηγετικών αδειών οι οποίες εκδίδονται κατ’ έτος- ανέρχονται σε 250.000 άτομα.

Όμως δεν ψηφίζουν μόνο οι “οικολόγοι” – κυνηγοί. Ψηφίζουν και οι πολίτες που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται για την προστασία της φύσης, της βιοποικιλότητας και τα δικαιώματα των ζώων στη χώρα μας οι οποίοι και χιλιάδες είναι και πολλαπλάσια περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι σκοτώνουν ζώα για να διασκεδάσουν.
 

Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

English translation.
Αγγλική μετάφραση.

We dedicate the picture above, which was posted on the internet by hunters and depicts their general sensitivities and which certainly is not the exception but the rule, to Mr.Famellos and his followers.
 

A few days ago, a new regulatory decision regarding hunting was issued by the Ministry of Environment, signed by the substitute Minister of Environment, Energy and Climate Change in charge, Socrates Famellos.

This time we will not focus on the harmful consequences of hunting toward animals and the natural environment. In any event,our standing positions regarding the drastic reduction of, and even abolition of hunting are well-known, and of which we testified at the national Dialogue committee of the Ministry in charge in 2016. We will, however, approach this issue from another perspective.

We therefore quote the official declarations of SY.RI.ZA in the two previous electoral confrontations, whereby they commit themselves to the following:

With regards hunting,the greater of the two parties which is currently in government commits itself to the following:
“Rigid application of the existing legislature concerning hunting licenses.Additional limitation of hunting activities, duration and territory. Creation of new/expanded existing parks of protected wild life. Substantial squashing of poaching by means of the procedures for in flagrante crimes/increase of fines/more efficient observation. Frequent controls of verification of products/sale of meat and flea market purchases/more austere sentences.Enhancement of forest ranging independent of the hunting lobby. Abolition of the provisions by which public services surrender the forest-poach ranging sector to private organizations.”

And we ask, do you perceive any similarity between the current decision of the Ministry of Environment in charge and these positions?Are these initial commitments antithetically opposed to the final decisions? We wonder also, if the national elections and change in the forces of political government mediated between 2016 and 2017, and we did not perceive such change.

How is it that the same Ministry differentiates in opinion? How is it that the the Ministry of Environment, which in 2016 called upon the parties involved to assert their standpoints, and after discussion announced that these changes-many of which are on the right path-and having arisen from the conclusions of the national Dialogue concerning hunting; specifically, the laws thereof would have been applied during the hunting period 2017-2018, but which ultimately remained in theory and have actually never been legalised?

How is it that the Ministers in the same government possess such diametrically opposing viewpoints within a year?

The answer to these questions is for us, singular and clear cut. The government, with the purpose of remaining in authority, is confronted by the hunting “family” as a purely electoral body, thus betraying every previous commitment.

It would be wise for the governing leaders to remember that every political decision bears political consequences.

The hunters who triumph these days with regards killing more animals,based not only on polls but also on hunting licenses which are annually issued, amount to 250,000 individuals.
However, it is not only the “ecologist” hunters who vote. It is also the citizens who engage themselves in, or who care about the protection of nature, biodiversity, and the rights of animals in our country, and who are thousands and tens of thousands more than those who kill animals for sport.
 

PanHellenic Animal Welfare and Environmental Federation