Προς τον Υπουργό Εσωτερικών. Όχι άλλα κυνοκομεία, στειρώσεις χρειάζονται / Letter to the Minister of Interior. No more public kennels, sterilization of strays is necessary!


English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

Διαβάσαμε για την μείωση του ποσού των 20.000.000 ευρώ που μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Φιλόδημος θα διανείμετο στους Δήμους για ανέγερση ή “βελτίωση” των δημοτικών κυνοκομείων.

Η θέση της ΠΦΠΟ είναι καθαρή, ρεαλιστική και αποτελεσματική.

Ο τόπος δεν χρειάζεται άλλα κυνοκομεία. Δεν έλυσαν ούτε θα λύσουν το πρόβλημα αντίθετα το επιτείνουν.

Δεν θέλουμε άλλες αποθήκες ψυχών, όπως είναι και θα είναι για πολλά χρόνια ακόμη όλα τα δημοτικά κυνοκομεια τα υπάρχοντα και αυτά που πρόκειται να κτιστούν.

Μεγαλύτερη σπατάλη δημοσίου χρήματος από αυτό δεν υπάρχει.

Ο τόπος χρειάζεται κάτι αποτελεσματικό. Να στειρωθούν τα χιλιάδες αδέσποτα για να μην γεννούν και αυξάνεται αλματωδώς και καθημερινά ο αριθμός τους.

Με το ποσό των 15.000.000 ευρώ μπορούν να στειρωθούν όλα τα αδέσποτα, να μην υποφέρουν ούτε τα ζώα που θα γεννηθούν αν δεν στειρωθούν τα ήδη υπάρχοντα ούτε η κοινωνία.

Κύριε Υπουργέ Εσωτερικών,

Η μεγαλύτερη προσφορά σας στα ζώα και την Ελλάδα είναι να διαθέσετε αυτό το ποσό για στειρώσεις αδέσποτων ζώων ή δευτερευόντως για δημοτικές κλινικές.

ΟΧΙ ΣΤΑ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ

Γιατί όσο και καλή πρόθεση να έχει κάποιος Δήμαρχος ο επόμενος θα τα καταντήσει αυτό που είναι σήμερα το 95% των δημοτικών κυνοκομείων. Αποθήκες ζώων.

Η ιστορία και η εμπειρία αυτό αποδεικνύουν περίτρανα και μέχρι να αλλάξει το φιλοζωικό επίπεδο στην χώρα μας τα κυνοκομεια θα είναι Νταχάου.

Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

 

LETTER TO THE MINISTER OF INTERIOR

NO MORE PUBLIC KENNELS! STERILIZATION OF STRAYS IS IMPORTANT AND NECESSARY!

We read that the amount of 20.000.000 euros of the European program “Filodimos” for construction or improvement of public kennels has been reduced.

PFPO maintains that public kennels aggravate the problem of stray animals, public money is wasted and animals are kept in appalling living conditions.

The effective way of dealing with strays’ issue is sterilization, so the number of strays is decreased.

We strongly believe that the amount of 15.000.000 euros is efficient for sterilization of all strays. In this way, those animals but also Greek society will be protected.

Honorable Minister of Interior,

If the amount of 20.000.000 euros is spent for sterilization of stray animals and construction of public veterinary clinics, your help to strays and our country will be significant.

NO MORE PUBLIC KENNELS OF SHAME!

Despite all good intentions of local authorities, living conditions for animals will be terrible as it happens to 95% of public kennels.

Unfortunately, throughout the years public kennels have been prison camps. In fact, this situation will never change if there is no improvement of animal welfare culture in our country.

Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation