Προς τον Υπουργό Εσωτερικών. Όχι άλλα κυνοκομεία, στειρώσεις χρειάζονται / Letter to the Minister of Interior. No more public kennels, sterilization of strays is necessary!

Home / Επιστολές / Προς τον Υπουργό Εσωτερικών. Όχι άλλα κυνοκομεία, στειρώσεις χρειάζονται / Letter to the Minister of Interior. No more public kennels, sterilization of strays is necessary!