Προς Δήμαρχο Καρπενησίου: Επανένταξη ασυλοποιημένων ζώων και πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου σας.

Home / Επιστολές / Προς Δήμαρχο Καρπενησίου: Επανένταξη ασυλοποιημένων ζώων και πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου σας.