Π.Φ.Π.Ο.: «ΝΑΙ» στα Δημοτικά Κτηνιατρεία, «ΟΧΙ» στα Δημοτικά Κυνοκομεία-Κάτεργα

Home / Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις / Π.Φ.Π.Ο.: «ΝΑΙ» στα Δημοτικά Κτηνιατρεία, «ΟΧΙ» στα Δημοτικά Κυνοκομεία-Κάτεργα