Ο Θεός αγάπησε τα πουλιά και δημιούργησε τα δέντρα…ο άνθρωπος αγάπησε τα πουλιά και δημιούργησε τα κλουβιά…

Home / Βίντεο / Ο Θεός αγάπησε τα πουλιά και δημιούργησε τα δέντρα…ο άνθρωπος αγάπησε τα πουλιά και δημιούργησε τα κλουβιά…