Νόμος 3170/2003 Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις

Share with your friends


Submit

Άρθρο 1 : Ορισμοί
Άρθρο 2 : Υποχρεώσεις ιδιοκτητών σκύλων
Άρθρο 3 : Εκτροφή – Αναπαραγωγή και Εμπορία σκύλων
Άρθρο 4 : Διοργάνωση εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων με σκύλους
Άρθρο 5 : Yποχρεώσεις ιδιοκτητών γατών και άλλων ζώων συντροφιάς
Άρθρο 6 : Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες
Άρθρο 7 : Περισυλλογή αδέσποτων σκύλων
Άρθρο 8 : Αποτροπή πρόσβασης αδέσποτων σκύλων σε απορρίματα
Άρθρο 9 : Εκπαίδευση, επιμόρφωση, προαγωγή ζωοφιλίας
Άρθρο 10 :Αποκομιδή πτωμάτων ζώων
Άρθρο 11 : Κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης ζωονόσων
Άρθρο 12 : Ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 13 : Διοικητικές κυρώσεις
Άρθρο 14 : Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις διατάξεων
Άρθρο 15 : Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 16 : Οργανωτικά θέματα Εθνικού ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
Άρθρο 17 : Απεντομωτήρια
Άρθρο 18 : Ρύθμιση θεμάτων Κτηνοτροφικής
Άρθρο 19 : Άλλες διατάξεις
Άρθρο 20 : Έναρξη ισχύος

Για να κάνετε λήψη το Νόμο 3170 κάντε κλικ εδώ