Ν. Φίλης Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ:”Λάθος η απόρριψη της συνταγματικής κατοχύρωσης της Προστασίας των Ζώων. Να υπάρξει άμεση νομοθετική πρωτοβουλία”/ Nikos Filis SYRIZA MP: “It was wrong the rejection of the proposal for constitutional animal protection. Need for immediate legislative action.”

Share with your friends


Submit

English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

Η χώρα μας σήμερα είναι, δυστυχώς, διεθνώς γνωστή για την καθημερινή κακοποίηση κάθε λογής ζώων: αδέσποτων, ζώων συντροφιάς, παραγωγικών ζώων, ζώων που χρησιμοποιούνται για «αναψυχή» ή δήθεν εκπαιδευτικούς λόγους.

Οι σχετικές καταγγελίες από κάθε γωνιά της χώρας δίνουν και παίρνουν και παρά την αυστηροποίηση της σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια δεν διαπιστώνεται καμιά ουσιαστική πρόοδος. Μόλις χθες η κοινή γνώμη συγκλονίστηκε από την κακοποίηση  κουταβιών σε περιοχή της Ηλείας.

Η Παιδεία είναι το πρώτο που σκέφτεται κανείς ως αντίδοτο σε αυτή την αντιζωοφιλική  «κουλτούρα» – αλλά χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει καρπούς. Έτσι, η ισχυροποίηση και θωράκιση του Νόμου με κάθε τρόπο προβάλλει ως επείγουσα και επιτακτική.

Η συνταγματική κατοχύρωση της Προστασίας των Ζώων, ως συμβολική περισσότερο χειρονομία ενίσχυσης των υφιστάμενων, αλλά πλημμελώς εφαρμοζόμενων νόμων και ως ισχυρό μήνυμα προς τη δικαστική εξουσία και την αστυνομία για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, προβάλλει ως αναγκαία πολιτική παρέμβαση

προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το διεθνές προοδευτικό Κίνημα για την Προστασία και την Ευζωία των κάθε λογής ζώων.

Ατυχώς, η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 24Α ναυάγησε, μέσα σε ένα κλίμα ακατανοησίας, σύγχυσης και διφορούμενων ερμηνειών για την τύχη του συγκεκριμένου άρθρου στην επόμενη, αναθεωρητική Βουλή.      

Το αρνητικό κλίμα επιδείνωσε ακόμη πιο πολύ η συγχαρητήρια ανακοίνωση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας που ούτε λίγο ούτε πολύ αφήνει να εννοηθεί ότι επηρέασε έμμεσα και άμεσα βουλευτές και υπουργούς, ώστε,  να καταψηφίσουν την πρόταση. Προβληματική, το λιγότερο, αυτή η παρέμβαση που πιστεύουμε ότι θα διαψευστεί αρμοδίως.

Επιβάλλεται τώρα, το συντομότερο δυνατό, όσα περιελάμβανε η πρόταση του άρθρου 24Α για την Προστασία των Ζώων να περιληφθούν σε Νόμο και να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή.

Μια σύγχρονη, προοδευτική και με ενσυναίσθηση Αριστερά δεν μπορεί παρά να υιοθετεί δίχως κανένα δισταγμό το αίτημα ενός πολυπληθούς και διαρκώς αυξανόμενου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας για την Προστασία και την Ευζωία των άλλων μη ανθρώπινων, νοημόνων και συναισθανόμενων ζώων.

Αλλά και  το σύνολο του πολιτικού συστήματος πρέπει να αντιληφθεί τι έχει συμβεί και να διορθώσει ένα μεγάλο πολιτικό λάθος.

NΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ

Unfortunately, Greece is worldwide known for abuse of all animal species: strays, pets, farm animals, animals used in entertainment or for “educational” purposes.

Even though animal legislation is stricter, there is no significant progress and there are many complaints across the country. Yesterday, public was shocked by the abuse incident of in the region of Ilia.

The cultivation of culture is very important but it takes time to see the results. So, it is imperative that animal legislation is strengthen.

The constitutional animal protection is a symbolic gesture for the improvement of existing legislation which is weak on enforcement. It is also a strong message to judicial authorities and police for compliance with the current legislation. The constitutional animal protection should be a political interference following the international movement for all species animal protection and welfare.

Unfortunately, the proposal for constitutional revision of article 24A was rejected. There was confusion and misinterpretation of this Article at the revising Assembly.

Another negative element was the announcement of Hunting Confederation of Greece which states that Ministers and MPs had been affected directly and indirectly in order that they vote against the proposal. We believe that it will be an official denial of this statement.

It is imperative that the proposal of article 24A for animal protection will be included in a law and be implemented as soon as possible.

It is expected that the modern, progressive and related to empathy Greek left party supports the demand of a large part of Greek society for all animals’ protection.

However, political system as a whole should realize that the rejection of the proposal was a mistake.

NIKOS FILIS