Μη αρμόδια η Δημοτική Αστυνομία για τις παραβάσεις των νόμων 4039/12 και 4235/14

Home / Επιστολές / Μη αρμόδια η Δημοτική Αστυνομία για τις παραβάσεις των νόμων 4039/12 και 4235/14