Η ΠΦΠΟ ζητά εντατικούς ελέγχους και την κατάργηση του “παστουρώματος” στα ζώα / P.F.P.O requests intensive checks and the banning of “pastouroma” of animals

Home / Επιστολές / Η ΠΦΠΟ ζητά εντατικούς ελέγχους και την κατάργηση του “παστουρώματος” στα ζώα / P.F.P.O requests intensive checks and the banning of “pastouroma” of animals