Κοινό διάβημα διαμαρτυρίας και προτάσεις των τριών φιλοζωικών ομοσπονδιών προς τον Πρωθυπουργό για τις διαφαινόμενες προθέσεις του ΥΠΑΑΤ και του Αν. Υπουργού κ. Γ. Τσιρώνη για την τροποποίηση των νόμων για την προστασία των ζώων. / Common protest demarche and recommendations of the three Animal Welfare Federations to the Prime Mininster for the emerging intentions of the Ministry of Rural Development and Food and Mr. Tsironis (Deputy Minister) to amend the animal protection laws.

Home / Άρθρα / Κοινό διάβημα διαμαρτυρίας και προτάσεις των τριών φιλοζωικών ομοσπονδιών προς τον Πρωθυπουργό για τις διαφαινόμενες προθέσεις του ΥΠΑΑΤ και του Αν. Υπουργού κ. Γ. Τσιρώνη για την τροποποίηση των νόμων για την προστασία των ζώων. / Common protest demarche and recommendations of the three Animal Welfare Federations to the Prime Mininster for the emerging intentions of the Ministry of Rural Development and Food and Mr. Tsironis (Deputy Minister) to amend the animal protection laws.