ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Οι 3μερες εκδηλώσεις και ενέργειες στη Σαντορίνη για τα ιπποειδή/COMMON PRESS RELEASE: 3 days of events and actions in Santorini for equine

Share with your friends


Submit

 

English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

 

Την Παρασκευή και Σάββατο 27/07 και 28/07 εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας [Π.Φ.Π.Ο.], της ομάδας ακτιβιστών DREAMDANCERS και σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύλλογο Προστασίας Ιπποειδών [ΕΣΠΙ], βρίσκονταν στη Σαντορίνη αφενός για την προγραμματισμένη δράση διαμαρτυρίας για τις συνθήκες διαβίωσης των ιπποειδών, αφετέρου για συναντήσεις εκ νέου με τις Αρχές (Δήμος, Αστυνομία), καθώς και με εκπροσώπους των αγωγιατών και το νομικό τους σύμβουλο.

Επισημάνθηκαν, διευκρινίστηκαν, τονίστηκαν, κάκιστες πρακτικές κατά των ζώων που εκ παράδοσης όπως έγινε αποδεκτό μεταφέρονται και εφαρμόζονται με αποτέλεσμα την συστηματική κακοποίηση των ζώων.

Ήταν ένας τεράστιος αγώνας σύγκλισης διαφορετικής κουλτούρας, εμπειρίας, γνώσεων, απόψεων, ακόμα και διαφορετικής πραγματικότητας που προκύπτει από τις λαμβάνουσες σε κάθε τόπο και σε κάθε κοινωνία. Όμως έγινε σαφές και αποδεκτό από όλους ότι σε καμία περίπτωση δεν αποποινικοποιείται η κακοποίηση ζώων, σε καμία περίπτωση και από κανέναν δεν μπορεί να μη θεωρηθεί ανήθικη η οποιαδήποτε και με κάθε μορφή κακοποίησή τους.

Με γνώμονα την προστασία των ζώων αυτών και την άμεση ανακούφισή τους, έγιναν οι ακόλουθες δεσμεύσεις :

* Ο Δήμος Θήρας ξεκινάει την επέκταση και βελτίωση ειδικών σκιάστρων προκειμένου τα ζώα να προστατεύονται από τη ζέστη. Υπάρχουν ήδη κάποια σκίαστρα που όμως δεν είναι επαρκή για όλα τα ζώα που κατεβαίνουν στο λιμάνι.

* Η εξασφάλιση πρόσβασης σε νερό ανά πάσα στιγμή παραμονής τους στο χώρο.

* Συμμετοχή όλων των μερών προκειμένου να γίνει επικαιροποίηση των κανονισμών που αφορούν στη χρήση των ιπποειδών.

* Καταγραφή των ζώων με τσιπάρισμα και με τη δέσμευση για ανεύρεση χρηματοδότησης εφόσον ένας βασικός λόγος για τη μη καταγραφή είναι το κόστος.

* Έλεγχος του βάρους φορτίου αναλόγως του βάρους ζώου ως ορίζει ο κανονισμός Ε/Ε.

* Επί πλέον ιατρική υποστήριξη και ακόμα ανεύρεση χρηματοδότησης για αγορά μηχανήματος υπερήχων που ήταν βασικό αίτημα των ημιονηγών.

* Τοποθέτηση ταμπέλας στην αρχή και τέλος της διαδρομής προς το λιμάνι όπου θα αναγράφεται τηλέφωνο αρμόδιας αρχής για άμεση επικοινωνία σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης κατά των ζώων.

* Περιορισμός ωρών χρήσης των ζώων, που αναλυτικά θα συζητηθεί και οριστεί με την επικαιροποίηση του κανονισμού. Έτσι κι αλλιώς οι αγωγιάτες δεσμεύτηκαν ότι δεν θα ανεβάζουν τα ζώα τους πάνω από 2 φορές και με εναλλαγή των ζώων μέρα παρά μέρα.

* Έγινε αποδεκτός οποιοσδήποτε έλεγχος εκ μέρους μας, σε προγραμματισμένες ή μη επισκέψεις.

Το σημαντικότερο για εμάς είναι ότι έπεσαν οι τοίχοι και άνοιξε μία επικοινωνία με τις Αρχές και τους ημιονηγούς.

Η Δημοτική και Αστυνομική Αρχή δήλωσαν και δεσμεύτηκαν , ότι θα εφαρμόσουν απαρέγκλιτα την νομοθεσία για να αλλάξει η κατάσταση αυτή στο νησί .

Οι ημιονηγοί αποδέχονται να τηρήσουν ό,τι προταθεί ως καλύτερο για τα ζώα.

Δήλωσαν δε ότι δεν θα δέχονται πλέον συμπεριφορές που βασανίζουν τα ζώα και επιπλέον τους εκθέτουν όλους τους καθώς και την κοινωνία του νησιού παγκοσμίως .

Συμφωνήθηκε ότι αυτή είναι μόνο η αρχή για μια πορεία προς την πρόοδο με όλο και περισσότερο σεβασμό προς τα ζώα και κατανόηση των αναγκών τους.

Είμαστε σίγουροι ότι οι αλλαγές που θα γίνουν δεν είναι μόνο στις συνθήκες διαβίωσης επειδή έτσι συμφωνήθηκε.

Οι πιο σημαντικές αλλαγές θα προκύψουν στη νοοτροπία, με το διάλογο, με την ενημέρωση, με την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων.

Η όμορφη Σαντορίνη θα επιδιώξουμε να γίνει το παράδειγμα για τόσα άλλα νησιά, για τόσες άλλες περιοχές στη χώρα μας που έχουν τεράστια προβλήματα κακοποίησης ιπποειδών.

Μέχρι να καταργηθεί ο όρος «ζώα εργασίας» στη πράξη , μέχρι τα δικαιώματα των ζώων να είναι συνείδηση για όλους μας, μέχρι να είναι δυνατή η παραδοχή της εγγενούς αξίας των ζώων από όλους μας χωρίς την ανάγκη παρεμβάσεων και διεκδικήσεων, εμείς θα επαγρυπνούμε και θα προσπαθούμε για κάθε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους βάζοντας όλο και υψηλότερους στόχους.

 

Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Dreamdancers

Ε.Σ.Π.Ι

 

 

 

COMMON PRESS RELEASE: 3 days of events and actions in Santorini for equine

 

On Friday the 27th of July and Saturday, the 28th representatives of Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation (P.F.P.O.), activist group “DREAMDANCERS” and in co-operation with Hellenic Society for Equine Welfare (E.S.P.I.) had been in Santorini for a scheduled protest about living conditions of equine on one hand and on the other hand there was a plan for meetings again with Authorities (Municipality, Police etc.) as well as with muleteers’ representatives and legal consultant.

They have been mentioned, clarified and emphasized all deplorable methods against animals that they are applied due to tradition resulting in the systematic abuse of animals.

It has been a huge struggle over convergence of different culture, experience, knowledge, opinion even though convergence of each society particular vision of reality.

It has become clear and it has been accepted by all that in any case the animal abuse is not decriminalized. In any case, every aspect of animal abuse can be considered unethical.

The following commitments were made to ensure the animal protection and their immediate relief:

  • Expansion and improvement of special sunshades by Municipality of Thira so animals are protected from the hot sun. There are some sunshades but not enough for all animals that descend a path to the harbor
  • Ensuring access to water at all times
  • Participation of all parties in the update of regulations on equine use
  • Animals microchip registration and commitment for finding funding as the cost is the major reason animals not to get chipped
  • Control of loading weight depending on animal weight as defined by European Union Regulation
  • Additional medical support and search for funding the purchase of an ultrasound machine which was muleteers main request
  • Label placement at the beginning and end of route to the port where direct contact telephone number of the component Authority will be written on in case of ascertained violation against animals
  • Restriction of hours of animals use, which will be discussed in detail and set as soon as regulation is updated. In any case, muleteers have pledged that each animal will ascend and descend the stairs to Fira only twice a day and it will be rotation of animals’ day by day
  • It was accepted that we can conduct any control during a scheduled or not scheduled visit

 

The most important fact for us is that communication with Authorities and muleteers has started

Both Municipal and Police Authority stated and pledged that they will consistently enforce the law in order that this situation in the island of Santorini is changed.

Muleteers agree to implement any proposals made for animal welfare.

Also, they stated that any incident including animal abuse will not be accepted because at the same time muleteers and the island of Santorini are exposed worldwide by this behavior.

It was agreed that it is only the beginning of a path to progress with more and more respect to animals and understanding of their needs.

We are confident that any changes made are not only about living conditions.

The most significant changes will occur in mentality through dialogue, information and exchange of views and knowledge.

Beautiful Santorini should be the example-and we strive for it-for many other islands and regions of our country where there are frequent incidents of equine abuse.

Till the abolishment of the term “working animals” in practice, animal rights are common belief, the animal intrinsic value is accepted by everyone without any interventions and demands, we will be vigilant and we will strive for furthermore improvement of their living conditions setting higher goals.

 

Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation

Dreamdancers

E.S.P.I