Καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης των θαλάσσιων λεόντων «κλόουν» στην Κέρκυρα/The owner of sea lions was finally convicted in Corfu

Share with your friends


Submit

English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

 

Μια καταδίκη που ήρθε πολύ αργά για να σώσει τους θαλάσσιους λέοντες στην Κέρκυρα.

Καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης των θαλάσσιων λεόντων «κλόουν» σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών, με τριετή αναστολή με το ελαφρυντικό «ότι στην πράξη του ωθήθηκε από όχι ταπεινά αίτια» για την καταγγελία του 2016!

Αποκάλυψη-σοκ στο Δικαστήριο: Ο κατηγορούμενος έχει αθωωθεί για τις αντίστοιχες καταγγελίες του 2012 και του 2016 καθώς δεν προσκλήθηκαν στο δικαστήριο οι μάρτυρες κατηγορίας!

Μετά από καταγγελία το καλοκαίρι του 2016 της Πανελλαδικής Φιλοζωικής & Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (ΠΦΠΟ) και φιλόζωων πολιτών, στις 5 Μαρτίου 2018 το Β’ Μονομελές Πρωτοδικείο Κερκύρας, καταδίκασε τον κατά νόμο υπεύθυνο της εταιρίας τουριστικών περιηγήσεων KALYPSO STAR, με έδρα την Κέρκυρα, για τη χρήση δύο θαλάσσιων λεόντων οι οποίοι πραγματοποιούσαν παραστάσεις ενώπιον του κοινού στα πλαίσια τουριστικής περιήγησης, σε ποινή φυλάκισης 4 μηνών (με τριετή αναστολή) για παράβαση του Ν.4039/2012, Άρθρο 12 «Απαγόρευση χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4235/2014, Άρθρο 46.

Παρά την ποινή-χάδι, η σημερινή απόφαση αποτελεί σταθμό και δικαίωση για όσους αγωνίζονται εδώ και χρόνια για να σταματήσει η εκμετάλλευση των θαλάσσιων θηλαστικών στην Κέρκυρα και την Ελλάδα. Δυστυχώς αυτή η δικαίωση ήρθε πολύ αργά για τους δύο θαλάσσιους λέοντες καθώς, όπως έγινε γνωστό στο δικαστήριο, τον Οκτώβριο και Δεκέμβριο 2017, άγνωστοι έκοψαν τα δίχτυα της θαλάσσιας φυλακής των ζώων και αυτά διέφυγαν στην ανοικτή θάλασσα –και πρέπει πλέον να θεωρούνται νεκρά αφού δεν γνωρίζουν πώς να επιβιώνουν.

Οι ηθικοί αυτουργοί αυτού του εγκλήματος δεν είναι άλλοι από τη Δνση Κτηνιατρικής Κερκύρας και δικαστικές αρχές στην Κέρκυρα.

Οι μεν γιατί επί χρόνια, όπως έχουμε αναδείξει, δεν αντιδρούσαν στην παρανομία—φτάνοντας μέχρι το σημείο να στέλνουν ελλιπή στοιχεία στα αρμόδια υπουργεία. Οι δε γιατί προχώρησαν στην εκδίκαση των αντίστοιχων καταγγελιών του 2012 & 2017 χωρίς να καλέσουν τους μάρτυρες κατηγορίας, με αποτέλεσμα ο «θιασάρχης» των ζώων-κλόουν να αθωωθεί. Όπως ασφαλώς θα συνέβαινε ΚΑΙ τώρα αν δεν υπήρχε η παράσταση πολιτικής αγωγής των φιλοζωικών σωματείων η οποία κατέθεσε επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος (2-8-2017, Α.Π. 154561/2006) προς την Δνση Κτηνιατρικής Κερκύρας στο οποίο αναδεικνύεται ξεκάθαρα και η παρανομία και η προσπάθεια συγκάλυψης:

Κατόπιν ενημέρωσης της υπηρεσίας μας και της εξέτασης σχετικού με το θέμα οπτικοακουστικού κ.λπ. υλικού (βίντεο, φωτογραφίες και παλαιότερα έγγραφα), καθώς και του αριθμ. 2132.22/4616/16/5-9-2016 εγγράφου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας, όπως μας απεστάλησαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τη Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, διαπιστώνεται ότι οι θαλάσσιοι λέοντες πραγματοποιούν παράσταση, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο σύνδεσμο στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία διαφημίζεται σχετικά – και δεν αποτελεί μια απλή έκθεση ζώων ιδιώτη, χωρίς άμεσο επιχειρηματικό όφελος, όπως με βάση τα αρχικά δεδομένα που τέθηκαν υπόψη μας λανθασμένα θεωρήθηκε.

Μετά την καταδίκη των φυσικών αυτουργών η ΠΦΠΟ σε συνεργασία με τα τοπικά φιλοζωικά σωματεία και πολίτες θα συνεχίσει τον αγώνα της για να λογοδοτήσουν και οι ηθικοί αυτουργοί.

Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

 

English translation

A conviction that came too late to save the sea lions in Corfu.
The owner of the sea lions,who were used as ”clowns”,was sentenced in four months in jail with 3 years parole taking into account  the extenuating circumstances that ”he was forced to these actions by not humbly motives” in the 2016 accusations.
What came as a shock was that the defendant was found not guilty in the previous court hearings in 2012 and 2016 because the witnesses of accusation weren’t called to testify to the court!
After an  accusation made by the Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation (P.F.P.O) and by other animal-loving citizens in the summer of 2016,on the 5th of March 2018 the court in Corfu sentenced the defendant who was legally responsible for the tourist company ”Kalypso Star” for the use of two sea lions who were performing in front of an audience during their sightseeing, in 4 months in jail ( with 3 year parole ) for the violation of 4039/12,12 article of the animal welfare law which ”Forbids the use of any animal in performing or any other such activity”,modified by the 4235/14,article of law 46.
Despite the low sentence today’s court decision is considered to be a landmark for those who fight against the exploitation of sea mammals in Corfu and in Greece. Sadly,justice came too late for those two sea lions as it was said in the court someone cut the net which kept them imprisoned and the lions escaped in the open sea and they are presumed dead as they didn’t know how to survive on their own.
The abettors to this crime are no other than the local Veterinary Public Service of Corfu and the local justice department of Corfu .
The first ones because they didn’t do anything to stop this crime that was going on for years on end to the point that they sent ill-informed evidence to the corresponding ministries. The second ones because they went on to proceed with the court hearing in 2012 and 2017 without calling the witnesses  of prosecution to the court and as a result the defendant was found not guilty both times.This was going to happen now if there wasn’t for the ‘Counsel of animals” which was acted by the local animal welfare which presented legal evidence by the Ministry of Environment (2-8-2017, Α.Π. 154561/2006) to the Veterinary Public Service of Corfu which clearly proved the illegal acts and the cover -up.
 After the our Service was informed and the observation of the visual and hear material that was presented (videos,pictures and older documents) and the submission of the no.2132.22/4616/16/5-9-2016 document of the Port Authority of Corfu which were sent to us by mail from the Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation it is obvious that the seas lions were performing in a show and they are not used only as private animal exhibition without any financial profit something that which was falsely  perceived  by us based on the false data.
With the conviction of the perpetrators P.F.P.O in cooperation with the local animal welfare associations and citizens will keep the fight until the abettors are brought to justice as well.
                     Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation