Η ΠΦΠΟ για την “Παγκόσμια Παρασκευή χωρίς γούνα”(Worldwide Fur Free Friday).Ο εικαστικός-pr & art manager Χρήστος Πετρίδης σύμμαχος στον αγώνα ενάντια στη γούνα/PFPO about “Worldwide Fur Free Friday”, Chris Petridis (Decorative Artist, PR & Art Manager), an important ally in the fight against the fur industry

Home / Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις / Η ΠΦΠΟ για την “Παγκόσμια Παρασκευή χωρίς γούνα”(Worldwide Fur Free Friday).Ο εικαστικός-pr & art manager Χρήστος Πετρίδης σύμμαχος στον αγώνα ενάντια στη γούνα/PFPO about “Worldwide Fur Free Friday”, Chris Petridis (Decorative Artist, PR & Art Manager), an important ally in the fight against the fur industry