Γνωμοδότηση: Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες (Ν. 4039/2012) – Κατάργηση ή μη του άρθρου 17 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1β/2000/1995 – Διοικητικά πρόστιμα

Home / Νομοθεσία / Γνωμοδότηση: Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες (Ν. 4039/2012) – Κατάργηση ή μη του άρθρου 17 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1β/2000/1995 – Διοικητικά πρόστιμα