Επιστολή της Compassion in World Farming και της ΠΦΠΟ για την συμμετοχή της στην πανευρωπαϊκή καμπάνια της Compassion in World Farming για την κατάργηση των κλουβιών στα ζώα φάρμας ./LETTER OF THE COMPASSION IN WORLD FARMINGAND THE PANHELLENIC ANIMAL WELFARE ANDENVIRONMENTAL FEDERATION FOR THEPARTICIPATION TO THE EUROPEAN CAMPAIGN OF CIWF FOR CAGES ABOLITION IN FARM ANIMALS

Home / Φιλοζωικά Νέα / Επιστολή της Compassion in World Farming και της ΠΦΠΟ για την συμμετοχή της στην πανευρωπαϊκή καμπάνια της Compassion in World Farming για την κατάργηση των κλουβιών στα ζώα φάρμας ./LETTER OF THE COMPASSION IN WORLD FARMINGAND THE PANHELLENIC ANIMAL WELFARE ANDENVIRONMENTAL FEDERATION FOR THEPARTICIPATION TO THE EUROPEAN CAMPAIGN OF CIWF FOR CAGES ABOLITION IN FARM ANIMALS