Επιστολή για τις παράνομες μεταφορές των κυνηγόσκυλων / Letter on illegal way of transporting hunting dogs


English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

Επιστολή έστειλε η ΠΦΠΟ στους αρμόδιους φορείς για τις παράνομες μεταφορές των κυνηγόσκυλων

Αξιότιμοι κ.κ.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1969/100521/14-8-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής Τμήμα Κ.Α.Φ.Ε. οι κυνηγοί «οφείλουν να χρησιμοποιούν κατά τη μεταφορά του σκύλουτους μεταφορικά μέσα κατάλληλα με επαρκή χώρο, φωτισμό και αερισμό που θα ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου και του επιτρέπουν να στέκεται όρθιο στη φυσική θέση του σώματός του, να ξαπλώνει, να στρέφει το σώμα του και να έχει πρόσβαση στο νερό όποτε επιθυμε»ί. Αντ’ αυτού σε όλη τη χώρα παρατηρούμε ότι υπάρχουν στο πίσω μέρος των αυτοκινήτων προσδεμένα κλουβιά, συνήθως μικρών διαστάσεων όπου δεν είναι δυνατό ούτε να σταθούν όρθια, ούτε να συστρέφουν το σώμα τους και συνήθως δεν έχουν πρόσβαση σε νερό.

Εκτός αυτών τα ζώα κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να σκοτωθούν σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, αναπνέουν τα καυσαέρια που εκλύονται τόσο από το αυτοκίνητο του κυνηγού αλλά και όλων των άλλων που προπορεύονται, υφίστανται δε όλο το κρύο ή τη ζέστη της ατμόσφαιρας μιας και είναι εκτεθειμένα σε εξωτερικό από το αυτοκίνητο χώρο.

Επί πλέον με την πρόσδεση των κλουβιών στις περισσότερες περιπτώσεις σημειώνεται παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 32 του . Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/1999) σχετικά με τα προεξέχοντα αντικείμενα.

Εδώ βέβαια έχουμε να επισημάνουμε ότι τα μεταφερόμενα ζώα δεν είναι αντικείμενα, αλλά ζωντανά πλάσματα τα οποία με τις τέτοιου είδους μετακινήσεις βασανίζονται και σύμφωνα με το ν.4039/12 οι παραβάτες του βασανισμού τιμωρούνται τόσο με διοικητικά πρόστιμα όσο και με φυλάκιση.

Είναι λοιπόν απορίας άξιο που ενώ αυτά συμβαίνουν σε όλη τη χώρα και βέβαια καθημερινά κατά την κυνηγητική περίοδο, δεν υπάρχουν έλεγχοι και πρόστιμα από την Τροχαία ,Αστυνομία, Χωροφυλακής κλπ.  Παρακαλούμε για την άμεση & συστηματική εφαρμογή του Νόμου ,την παραδειγματική τιμωρία των παραβατών και την συνεχή διενέργεια ελέγχων.

 

PFPO’s letter to competent Authorities on illegal way of transporting hunting dogs

Honorable sirs,

According to Circular 1969/1005521/14 of August 2013 of the Animal Protection and Veterinary Medicines Department of Directorate-General of Veterinary Services (Ministry of Rural Development and Foods), hunters must transport their dogs in containers that those animals physiological needs are met. They should have enough space to move around, sit, lie down and stand up comfortably. Containers must have adequate lighting and ventilation. Access to fresh water is required.

However, all around the country we could see that narrow dogs’ crates are set in the back of the car, inadequate to satisfy an animal’s physiological needs.

Also, those animals could be injured in case of a car accident and they inhale the car’s and other cars exhaust fumes. Being to the exterior of the vehicle, they are exposed to low and high temperatures.

It should be mentioned that dogs’ crates in the back of the car consists a road traffic offence of the provisions of the Article 32 (Νο. 2696/1999) about protruding objects.

In the light of the above, this way of transport constitutes a form of animal abuse. According to the Law No. 4039/12, violators face up administrative fines and they are punished with imprisonment.

Therefore, it is surprising that there are no random checks and fines by police, traffic police, gendarmerie during hunting season even though a number of infringements take place all around the country. We demand direct and systematic law implementation, random checks and exemplary punishment of offenders.