ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ κου Γ. ΑΜΥΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ / PRESS RELEASE OF G. AMYRAS, INDEPENDENT MP CONCERNING THE SEA LIONS IN CORFU

Share with your friends


Submit

 

             

English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

                                                                                                               

Αθήνα,   02.04.2019

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην αναμονή ακόμα και οι θαλάσσιοι λέοντες…

 

Έπρεπε να περάσουν τρία ολόκληρα χρόνια, αμέτρητες κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Αμυρά και η υποβολή εκ μέρους του μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, προκειμένου η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να επικυρώσει επιτέλους πρόστιμο 10.000 ευρώ σε βάρος μίας τουριστικής επιχείρησης στην Κέρκυρα η οποία εκμεταλλευόταν παρανόμως δύο θαλάσσιους λέοντες του είδους Otaria flavescens για χάρη τουριστών και κερδών.

Η Λιμενική Αρχή, κατόπιν καταγγελίας της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (ΠΦΠΟ), ήδη από το 2016 είχε διαπιστώσει την παράβαση του Νόμου 4039/2012 για την προστασία της άγριας πανίδας από την εκμετάλλευση και κακομεταχείριση για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

«Είναι απαράδεκτο να περιμένουμε τρία χρόνια για την επικύρωση των προστίμων. Ας ελπίσουμε ότι η έστω και καθυστερημένη επιβολή του νόμου θα αποτρέψει εκείνους που εκμεταλλεύονται και κακομεταχειρίζονται τα άγρια ζώα προς όφελός τους παραβιάζοντας νόμους και ηθική» σχολίασε ο Γιώργος Αμυράς.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Ανεξάρτητος Βουλευτής Β’ Αθήνας

 

Athens, 02.04.2019

 

PRESS RELEASE

Sea lions are still waiting…

 

At last, Ionian Islands Region confirmed the fine of 10.000 €, imposed to a tourist company in Corfu which had been exploited two sea lions (Otaria flavescens) for profit. This fine was the outcome of a three-year struggle, several parliamentary questions of the independent Member of Parliament, G. Amyras who had also filed a complaint report to the competent Public Prosecutor.

Following a complaint by Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation (PFPO), Port Authority had concluded the infringement of law no. 4039/2012 on wildlife exploitation and abuse for profit since 2016.

 “It is unacceptable that the fine was confirmed after three years. We hope that this decision was taken in order to prevent those who exploit and abuse wild animals for profit on violation of laws and ethics” G. Amyras commented.

 

GEORGIOS AMYRAS

Independent Member of Parliament, Athens B