Αίτημα στον Π.Κ.Σ. για μη είσπραξη τέλους καταχώρησης microchip στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Home / Επιστολές / Αίτημα στον Π.Κ.Σ. για μη είσπραξη τέλους καταχώρησης microchip στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.