29/12/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ / PROTEST AT ATTICA ZOOLOGICAL PARK ON 29/12/2018

Share with your friends


Submit
English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

Η Ομοσπονδία μας καλεί όλους να συμμετάσχουν στη διαμαρτυρία της 29ης Δεκεμβρίου, ώρα 12:00 στα Σπάτα ενάντια στο Αττικό Ζωολογικό «Κήπο».

Οι πρόσφατες εκτελέσεις των δύο ιαγουάρων, οι αντιλόπες που ξεφεύγουν και πέφτουν πάνω στις τζαμαρίες και τραυματίζονται, οι θάνατοι δελφινιών με άγνωστες αιτίες παλαιότερα και πόσων άλλων ίσως που ποτέ δεν βγήκαν στη δημοσιότητα, τα κρυμμένα ή ανύπαρκτα και ανήθικα πρωτόκολλα για τους δυστυχείς «δραπέτες», η ανικανότητα να διαχειριστούν ζώα άγρια που αιχμαλώτισαν και φυλάκισαν για να τους φέρουν χρήμα, ο κίνδυνος για τους ίδιους τους ανθρώπους, τους επισκέπτες (οικογένειες, παιδιά, σχολεία ολόκληρα), ΟΛΑ, βροντοφωνάζουν πως πρέπει το συντομότερο να τεθεί ένα τέρμα.

Να κλείσει η ντροπιαστική και επικίνδυνη αυτή φυλακή για τα ζώα, και να  ληφθεί η καλύτερη γι αυτά πρόνοια για την ευζωία τους .

Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Our Federation call for a demonstration on 29 December, 12:00 a.m. at Attica Zoological Park (Spata).

Recent killing of two jaguars, antelopes which escape, hit the window and get hurt, dolphins’ death by unknown causes within last years and possible death of many other animals that never came to light, non-existent and unethical protocols for escaping animals, the failure to handle wild animals kept in captivity for profit, the danger for visitors (families, children, students). All these facts are strong evidence that Attica Park should be shut down.

This shameful and dangerous prison for animals must be shut down. There must be proper welfare provision for all animals of the park.

Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation