Το λιμεναρχείο αναθέτει σε κυνηγούς (Θηροφύλακες) να ελέγξουν κυνηγούς, καλύπτοντάς τους.

Home / Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις / Το λιμεναρχείο αναθέτει σε κυνηγούς (Θηροφύλακες) να ελέγξουν κυνηγούς, καλύπτοντάς τους.