Συνέντευξη και Δελτίο Τύπου για την αλλαγή του Συντάγματος για τα ζώα!

Share with your friends


Submit
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο. English translation following greek text.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25.6.14

Δόθηκε με επιτυχία η Συνέντευξη Τύπου -Συνάντηση της Ομοσπονδίας μας στις 18 Ιούνη στο εμβληματικό κτίριο  του ΕΑΤ ΕΣΑ  (κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων πάρκο  Ελευθερίας  ,στάση Μεγάρου Μουσικής) μεσούσης της έκθεσης του προγράμματος  exploding του κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών καθηγητή Ξενη Σαχίνη.

Αυτή είναι η πλέον αντιφασιστική έκθεση των τελευταίων χρόνων όπου επισημαίνει και μεγεθύνει την ικανότητα του ανθρώπου να βασανίσει τον άνθρωπο και όλα τα υπόλοιπα έμβια.

Για πρώτη φορά τέθηκε με τόσο επίσημο τρόπο  από Φορέα το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης της έννοιας του Ζώου, ως  πλήρως συναισθανόμενο έμβιο και όχι ως αντικείμενο  καθώς και το θέμα της μη καθήλωσης των ζώων συντροφιάς και το ειδικότερο θέμα των “βαρελόσκυλων ” .

Την εκδήλωση παρακολούθησαν , εκτός του κόσμου, και κορυφαίοι παράγοντες της πολιτικής, πνευματικής και κοινωνικής ζωής του τόπου μας.

Την συνέντευξη  κατέγραψαν   ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια και  δημοσιογράφοι ,τους οποίους και ευχαριστούμε ,ιδιαίτερα δε αναφερόμαστε στην παρουσία του CNN, το οποίο και θα παρουσιάσει απόσπασμα από την όλη διαδικασία.

Η Ομοσπονδία σύντομα θα θέσει  σε διαδικτυακή κυκλοφορία το επίσημο κείμενο που θα φέρει την υπογραφή του Καθηγητή και Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου με στόχο την συλλογή 100.000 υπογραφών για τα δύο ανωτέρω θέματα και μέσα στον επόμενο μήνα θα δοθούν στην δημοσιότητα τα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας που διεξάγεται εντολή της Ομοσπονδίας μας , μέσω δημοσκοπικής εταιρίας , για τις επιπτώσεις στο τουριστικό μας προϊόν από την κάκιστη συμπεριφορά , που σαν Έλληνες και Ευρωπαίοι επιφυλάσσουμε στα ζώα μας.

Τελικοί αποδέκτες της έρευνας θα είναι αφενός η Ελληνική Κυβέρνηση και αφετέρου οι Επιτροπές Περιβάλλοντος και Ευζωίας των Ζώων της Ε.Ε.

Κατά την διάρκεια της Συνέντευξης παραδόθηκε από την Πρόεδρο της Ομοσπονδίας  στην εκπρόσωπο της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, ως καθ ύλη  αρμόδιας Σχολής, Καθηγήτρια Χαρά Μπανάκου επιστολή μας με την  οποία προτείναμε  να ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών ο διανοητής  Peter Singer , με τον προβληματισμό του οποίου για την Φύση και τα πλάσματά της είμαστε αλληλέγγυοι.

Η πρότασή μας έγινε δεκτή και  ο Αμερικανός  διανοητής και φιλόσοφος θα επισκεφθεί την χώρα μας μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Η παρουσία του εδώ θα συνδυαστεί με μια διημερίδα , όπου την πρώτη ημέρα θα εκτελεστεί προς τιμήν του  το ορατόριο –καντάτα ‘’For the Lost Species’’ , που συνέθεσε κατά παραγγελία μας ο γνωστός Αρχιμουσικός και Σύνθετης Ελευθέριος Καλκάνης , ενώ κατά την δεύτερη θα διεξαχθεί παρουσία του Singer  και με e presence του Gary Franzione και του Gary Steiner  –των άλλων   δυο σημαντικότερων διανοητών περί τα αυτά ζητήματα –ημερίδα  με τον τίτλο ’’ΑΣΤΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΟΥΣ’’ .

Την διεύθυνση της ημερίδας έχει ήδη προσφερθεί να αναλάβει ο Νευροεπιστήμονας ,Καθηγητής Ιστοπαθολογίας του Α.Π.Θ.   Θανάσης Ντινοπουλος ,θα λάβουν δε  μέρος και όλοι οι συναρμόδιοι καθηγητές  .

Η φιλοζωική κοινότητα οφείλει να απαλλαγεί από την πεπατημένη των προηγούμενων δεκαετιών και να προσαρμοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις , όπου η περίθαλψη των ζώων είναι αναγκαία μεν, αλλά μη ικανή να διεισδύσει στην ρίζα του προβλήματος.

Για την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (50 Σωματεία)και την

Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 115 Ζωοφιλικών Σωματείων

                  Η Πρόεδρος                                 Η Αντιπρόεδρος                        Η Γραμματέας

Αναστασία Βυσσίνου Μπομπολάκη        Μαρίζα Χριστοδούλου               Μαρία Χουστουλάκη

file.


PRESS RELEASE – PRESS CONFERENCE 18 JUNE 2014

 

The Press Conference of the Panhellenic Animal and Environmental Federation was successfully held on June 18 2014 at the emblematic building of the EAT/ESA (at the City of Athens Cultural Center,  in Eleftherias (Freedom) Park  on Vas.Sofias, Metro station Music Hall) in the midst of the exhibition program “exploding” of the Dean of Faculty of Fine Arts, Professor Kseni Sachini.

 

This is the ultimate anti-fascist exhibition of the recent years where highlights and magnifies the ability of human beings to torture humans and all other living beings.

 

For the first time, the subject of the Constitutional Revision of the concept of the Animal, as a fully sentient being and not as a thing (res) was raised formally by an Organisation  as well as the issue of the non-restraints of pets and the specific topic of “barrel dogs”.

 

The event was also attended, apart of the public, leading elements of the political,  intellectual and social life of our country.

 

The Interview was recorded by the Greek TV channels and journalists, whom we thank, particularly we mention the presence of CNN, which will present an excerpt from the whole process.

 

The Federation will soon post into the web the official text signed by the Professor and MEP Costas Chrysogonos with the goal to collect 100,000 signatures for both above mentioned subjects.  In the next months,  the results of the wide survey conducted by a valid survey company on our Federation’ behalf, regarding the impact on our tourism of the harsh behavior, which we,  as Greeks and Europeans, reserve for our animals.

 

The ultimate recipients of this survey will be both the Greek Government and the Committees of Environment and Animal Welfare of the European Union.

 

During the interview, the President of our Federation handed over our letter to the representative of the Athens School of Philosophy, as a material competent faculty, Professor Hara Mpanakou, by which we propose  to proclaim as honorary doctor of the Athens School of Philosopy the intellectual Peter Singer,  whose reflection on Nature and her creatures we mutually relate.

Our proposal was accepted and the American intellectual and philosopher will visit our country within the academic year 2014-2015.

 

His presence here will be combined with a workshop, where on the first day the oratorio-cantata “For the Lost Species” will be performed, composed on our order by the well-known Conductor and Composer Eleftherios Kalkanis, while on the second day there will be a workshop titled “URBAN LEGENDS ON ZOOANTHROPONOSIS”  in the presence of Peter Singer and the e-presence of Gary Franzione and Gary Steiner – the other two major intellectuals on these issues.

.

The Neuroscientist Thanassis Ntinopoulos, Professor of Histopathology at the Aristotle University of Thessaloniki, already  offered to  conduct the workshop while other collaborating professors will also participate.

 

The animal welfare community must get rid of the old ways of the previous decades and adjust to contemporaty requirements where the care of animals is necessary, but not sufficient to penetrate the root of the problem.

 

On behalf of

The Panhellenic Animal and Environmental Federations of 50 Associations

and

The Panhellenic Steering Committee of 115 Animal Associations

file (2)