Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στρέφεται η Π.Φ.Π.Ο. για τις κακοποιήσεις ζώων στην Ελλάδα.The Panhellenic Animal Welfare and Environment Federation addressed to the European Commission for the abuse of animals in Greece.

Home / Επιστολές / Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στρέφεται η Π.Φ.Π.Ο. για τις κακοποιήσεις ζώων στην Ελλάδα.The Panhellenic Animal Welfare and Environment Federation addressed to the European Commission for the abuse of animals in Greece.