Συνεχίζονται οι συμμετοχές ακρωτηριασμένων ζώων σε εκθέσεις.

Home / Επιστολές / Συνεχίζονται οι συμμετοχές ακρωτηριασμένων ζώων σε εκθέσεις.