Σχιστό: Tο παράνομο εμπόριο ζώων καλά κρατεί. Το ίδιο και σ όλη τη χώρα με τις αρχές να μην αντιδρούν/illegal animal trade still exists in Schisto and the whole country while authorities do not react

Home / Επιστολές / Σχιστό: Tο παράνομο εμπόριο ζώων καλά κρατεί. Το ίδιο και σ όλη τη χώρα με τις αρχές να μην αντιδρούν/illegal animal trade still exists in Schisto and the whole country while authorities do not react