Σαπίζουν αβοήθητα χιλιάδες ζώα στα κυνοκομεία της χώρας!/ Thousands of animals are rotting helpless in the Municipal Kennels of the Country

Home / Επιστολές / Σαπίζουν αβοήθητα χιλιάδες ζώα στα κυνοκομεία της χώρας!/ Thousands of animals are rotting helpless in the Municipal Kennels of the Country