ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ “Για μια Ελλάδα χωρίς αδέσποτα” / RESOLUTIONS of The Conference “For a Greece Without Strays”


English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.
Eίναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που δύο μεγάλοι φορείς  Η Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία και κυρίως Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας ομόφωνα κατέληξαν  σε μια  στρατηγικής σημασίας πρόταση για μια Ελλάδα χωρίς αδέσποτα.
Είναι η πρώτη φορά που προτείνεται ένα ολοκληρωμένο  σχέδιο ,ρεαλιστικό και άμεσα εφαρμόσιμο , και όχι  “λύσεις ” αναποτελεσματικές , αποσπασματικές ή “λύσεις” εις βάρος των ζώων , όπως γινόταν μέχρι σήμερα , με αποτέλεσμα για ολόκληρες δεκαετίες η κατάσταση να παραμένει το λιγότερο στάσιμη,  αν όχι επιδεινούμενη .
Είναι πλέον στο χέρι της Κυβέρνησης και των αρμοδίων υπουργείων  να αξιοποιήσει τη γνώση,  την εμπειρία , την τεχνογνωσία  ιδίως των φιλόζωων πολιτών , πάντα  υπό το πρίσμα του σεβασμού της ζωής των ζώων αλλά και της κοινωνίας , και μεθοδικά αλλά  κυρίως με συνέχεια στο έργο της να πάρει  τις γενναίες και ριζοσπαστικές αποφάσεις που απαιτούνται με βάση το προτεινόμενο σχέδιο .
Είναι η πρώτη φορά  – στο δεύτερο ψήφισμα της Ημερίδας= , που η Κ.Ε.Δ.Ε ,  η Ένωση όλων των Δήμων της χώρας με τον πιο επίσημο τρόπο καταδικάζει πρακτικές εις βάρος των ζώων , την στοχοποίησή τους , καταδικάζει την αθλιότητα των δημοτικών κυνοκομείων  και παροτρύνει και δεσμεύει θα λέγαμε τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές να ακολουθήσουν λύσεις οικονομικά εφαρμόσιμες , με άμεσα αποτελέσματα  και κυρίως λύσεις που απαιτούν την αλλαγή της μέχρι σήμερα  αντίληψης  στην αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων .
Η Ομοσπονδία μας σαν θεσμικό όργανο και τα σωματεία της με την εθελοντική , ανιδιοτελή και συνεχή  δουλειά τους  παντού , όπου κτυπάει η καρδιά των αδεσποτων , θα συνεχίσουν αταλάντευτα τον αγώνα τους με κάθε τρόπο και μέσο , επιστημονικά , ουσιαστικά και αποτελεσματικά  και προπάντων ρηξικέλευθα  για να αλλάξει η χώρα μας σελίδα στην υπόθεση των ζώων .
 δ
 δ
 δΠανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

 

English translation.
Αγγλική μετάφραση.

                                      RESOLUTIONS of The Conference

                                          “For a Greece Without Strays”

It is the first time in Greece that two major organisations, the non-governmental  Pan-Hellenic Animal Welfare and Environmental Federation and the governmental Central Union of Municipalities of Greece unanimously reached to a proposal of strategic significance for a Greece without strays.

It is the first time that a complete, realistic and immediately applicable plan is proposed rather than “ineffective” solutions or “solutions” at the expense of animals, as it has been the case so far, resulting in decades of stagnation, if not worse.

RESOLUTION A

It is now up to the Government and the competent Ministries to make use of the knowledge, the experience and the know-how especially of the animal-friendly citizens, always in the light of respect for animal life and the society, and methodically yet with continuity in its work to take the brave and radical decisions required on the basis of the proposed plan.

This is the first time – at the second resolution of the Conference – in which KEDE, the Union of all Municipalities of the country, in the most formal way, condemns practices against animals, their targeting, condemns the degradation of the municipality kennels and encourages and commits the Municipality Authorities to follow financially feasible solutions with immediate results and mainly solutions that require a change in the current perception of the treatment of the stray animals.

RESOLUTION Β

As an institution, our Federation and its Associations with their voluntary, unselfish, and continuous work everywhere where the heart of the strays beat, will unfaltering continue our struggle by all means and ways, scientifically, substantially and effectively, and above all, to see a breakthrough change of  our country’s page in the case of animals.