Πρόστιμο επιβλήθηκε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο απο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων διέκοψαν την παράσταση με τα δελφίνια/A fine imposed at the Attica Zoological Park by the Ministry of Environment and Energy/Animal welfare activists interrupted the dolphin show

Share with your friends


Submit

English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

Πρόστιμο ύψους 44.350 ευρώ επιβλήθηκε στο Αττικό ζωολογικό πάρκο απο τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Αναπληρωτή Υπουργό κ.κ. Σταθάκη και Φάμελλο για παραβίαση  του νόμου 4039/12 για τις τελούμενες παραστάσεις των δελφινιών αλλά και την παραβίαση άλλων περιβαλλοντικών διατάξεων.

 Η Π.Φ.Π.Ο χαιρετίζει την απόφαση αυτή θεωρώντας ότι αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση του να κλείσει το δελφινάριο, όπως ήδη έχει συμβεί σε μια σειρά άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 Η Π.Φ.Π.Ο είχε γραπτώς ζητήσει απο το Σώμα Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος την διενέργεια ελέγχου στο Αττικό Πάρκο για παραβίαση σωρείας νομοθετικών διατάξεων.

 Η απόφαση:

 https://insidestory.gr/sites/default/files/attiko_zoologiko_apofasi_prostimo.pdf?fbclid=IwAR2c0sNcMjLvV_NtqOGBwA-CkJ3jWswkZu3C5xmhcsjM4hQLMwTyWF1hGeg

 Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία 

 

 

Οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων διακόπτουν την παράσταση με τα δελφίνια στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στην Αθήνα.

 Την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, έγινε μία εκδήλωση στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Στο μοναδικό δελφινάριο της Ελλάδας, οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων προερχόμενοι από την Ελλάδα και την Γερμανία διαμαρτυρήθηκαν έντονα με τη χρήση πλακάρ, ενάντια στο καθεστώς αιχμαλωσίας των δελφινιών. Η παράσταση των δελφινιών διακόπηκε για αρκετά λεπτά.

 Ο JörnKriebel, ιδρυτής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας «Savethe Ocean», από τη Γερμανία δήλωσε: «Με αυτή τη δράση θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των επισκεπτών στον πόνο που βιώνουν τα δελφίνια καθημερινά. Οι επισκέπτες μετά την παράσταση επιστρέφουν σπίτι τους, τα δελφίνια όμως δεν μπορούν!

 Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο δεν παρέχει ένα περιβάλλον κατάλληλο για αυτά τα ευφυή και λάτρεις της ελευθερίας ζώα. Το προσωπικό δεν έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές γνώσεις ούτε την απαραίτητη εμπειρία να ασχολούνται με τα δελφίνια. Το προσωπικό επιτρέπει στους επισκέπτες να εισέρχονται με τα κανονικά παπούτσια τους στους χώρους όπου απαιτείται από τα δελφίνια να πηδήξουν έξω από την πισίνα, όπως και  να αγγίζουν τα δελφίνια. Ούτε τα παπούτσια ούτε τα χέρια απολυμαίνονται πριν από την επαφή με τα δελφίνια. Αυτή η πρακτική δεν είναι μόνο αμέλεια, αλλά μπορεί επίσης να είναι θανατηφόρα για τα δελφίνια. Bottlenose δελφίνια σε άλλα δελφινάρια έχουν ξεψυχήσει εξαιτίας βακτηριδίων ανθρώπινης προέλευσης. Δεν μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι έξι δελφίνια έχουν πεθάνει σε αυτόν τον ζωολογικό κήπο από το 2012!

 Προτρέπουμε τον διαχειριστή να κλείσει το δελφινάριο και να συμμετάσχει στην κατασκευή ενός επιτηρούμενο θαλάσσιο κόλπο για πρώην δελφίνια αιχμαλωσίας σε δελφινάρια. Ένα άσυλο για πρώην φάλαινες αιχμαλωσίας beluga  είναι υπό κατασκευή στην Ισλανδία και θα ανοίξει το 2019. Ένας τέτοιος επιτηρούμενος κόλπος στην Καραϊβική – ο οποίος θα πρέπει να προκύψει τα επόμενα χρόνια- θα ήταν κατάλληλος για τα δελφίνια του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου.

 Ζητήσαμε από τις τοπικές αρχές να μελετήσουνε τον λογαριασμό κατανάλωσης νερού του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου. Ο διαχειριστής απέκτησε άδεια να χρησιμοποιηθεί θαλάσσιο νερό για το δελφινάριο μόνο από τον Ιούνιο του 2018. Εδώ και χρόνια κυκλοφορεί η φήμη πως ο διαχειριστής έχει χτίσει παράνομα πηγάδια και έκλεισε τα υπόγεια ύδατα, κάτι που απαγορεύεται!

 Η Ελληνική Κυβέρνηση θα μπορούσε να κερδίσει σημαντική στήριξη από τους ψηφοφόρους της αν αποφάσιζε να επιβάλλει απαγόρευση εισαγωγής δελφινιών.

 Τα δελφινάρια δεν είναι πια κατάλληλα συντηρημένα ούτε και αποδεκτά πλέον. Σημειώνεται πως 60 από τα 90 δελφινάρια στην Δυτική Ευρώπη έχουν ήδη κλείσει.

 Κανένα ζώο δεν κακοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διακοπής της παράστασης, κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τους ακτιβιστές δικαιωμάτων των ζώων. Η ομάδα έχει ήδη προσελκύσει την προσοχή από τη διεξαγωγή παρόμοιων διαμαρτυριών. Διέκοψε επίσης την παράσταση των δελφινιών στο Γερμανικό Ζωολογικό Κήπο στο Duisburg. Πιο πρόσφατα, τον Ιούλιο ακυρώθηκε ολόκληρη η παράσταση εξ αιτίας μιας τέτοιας διαμαρτυρίας στο πάρκο Asterix στο Παρίσι, και το κοινό αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το δελφινάριο. Είναι ακόμα ασαφές εάν αυτή η διαμαρτυρία στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο θα έχει συνέπειες για τους ακτιβιστές δικαιωμάτων των ζώων. Η ομάδα έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα συνεχίσει να διαταράσσει τις παραστάσεις δελφινιών μέχρι να κλείσει η τελευταία φυλακή για τα δελφίνια στην ΕΕ.

 Save the Ocean

 https://www.youtube.com/watch?v=iz-OyGhuaAw

 video

 

A fine was imposed on the Attica Zoological Park by the Ministry of Environment and Energy, Mr. Stathakis (Minister) and Mr. Famellos(Deputy Minister)for violation of law n.4039/2012 and other environmental ordinances during dolphin shows.

PFPO applauds the decision on the direction of the dolphinarium closure, as it has already happened in other European countries.

PFPO had requested in writing by the Environment and Energy Inspectorate to conduct an inspection at the Attica Park for violation of several legislative ordinances.

The decision:

https://insidestory.gr/sites/default/files/attiko_zoologiko_apofasi_prostimo.pdf?fbclid=IwAR2c0sNcMjLvV_NtqOGBwA-CkJ3jWswkZu3C5xmhcsjM4hQLMwTyWF1hGeg

 

Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation

 

Animal welfare activists interrupt dolphin show at Attica Park in Athens

On Wednesday, October 10, 2018, there was an incident at the Attica Zoo. In the only dolphinarium of Greece, animal welfare activists from Germany and Greee with placards protested loudly against the keeping of dolphins in captivity. The dolphin show was interrupted for several minutes.

Jörn Kriebel, founder of the private initiative “Save the Ocean”, from Germany: “With this action we wanted to draw the attention of the visitors to the suffering of the dolphins, which they have to go through every day. Visitors can go home after the show, Dolphins can not!

The Attica Zoo does not provide a suitable environment to accommodate these intelligent and freedom-loving animals. The staff are laymen, who do not have much experience in dealing with the dolphins. Staff even allow visitors with street shoes to enter the areas where the dolphins have to jump out of the pool. Visitors are also allowed to touch the dolphins. Neither the shoes nor the hands are disinfected prior to the contact with the dolphins. This practice is not only negligent, but can also be deadly for the dolphins. Bottlenose dolphins In other dolphinariums have passed away due to bacteria of human origin. It comes to no surprise that six dolphins have died in this zoo since 2012!

We urge the operator to give up the dolphinarium and to participate in the construction of a man-made and supervised sea bay for former show dolphins. A sanctuary for former show beluga whales is currently being built in Iceland and will open in 2019. Such a supervised bay in the Caribbean – which should arise there in the next few years – would be conceivable for the dolphins in the Attica Zoo.

We ask the local authorities to take a closer look at the Attica Zoo’s water bill. Only since June 2018, has the operator had a permit for sea water to be used for the dolphinarium. For years the rumour has been going around that the operator has built illegal wells and tapped the groundwater, which is prohibited!

The Greek government could gain a lot of sympathy from its constituents if it decided to impose an import ban on dolphins.

Dolphinariums are no longer up-to-date nor are they widely accepted any longer. 60 out of 90 dolphinariums in Western Europe have already closed down.”

No animals were harmed during the interruption of the show, which is of great importance for the animal welfare activists. The group already attracted attention by undertaking similar protests. In the German Zoo in Duisburg, the group also interrupted a dolphin show. Most recently, in July at the Asterix Park in Paris, the entire show was cancelled due to such a protest and the public had to leave the dolphinarium. It is still unclear whether this protest at the Attica Zoo will have legal consequences for the animal rights activists. The group has already announced that they will keep disrupting dolphin shows until the last prison for dolphins in the EU is closed.

 

Save the Ocean

https://www.youtube.com/watch?v=iz-OyGhuaAw

 video