Πώς να περιορίσετε ένα ιπποειδές χωρίς να το τραυματίσετε