Πολλαπλές συναντήσεις της ΠΦΠΟ σε Υπουργεία, Εισαγγελία Αθηνών, Δήμους και εκδήλωση με κ. Χρυσάκη / PFPO’s representatives had a series of meetings with Greek ministers, Public Prosecutor’s Office of Athens and local authorities / Event with Mr. Chryssakis

Home / Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις / Πολλαπλές συναντήσεις της ΠΦΠΟ σε Υπουργεία, Εισαγγελία Αθηνών, Δήμους και εκδήλωση με κ. Χρυσάκη / PFPO’s representatives had a series of meetings with Greek ministers, Public Prosecutor’s Office of Athens and local authorities / Event with Mr. Chryssakis