Ποιος τελικά είναι ο ασύδοτος; Τα ζώα της άγριας πανίδας ή η ανθρώπινη δραστηριότητα;/Who in actual fact is the uncontrolled?The animals of flora and fauna or human activity?

Home / Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις / Ποιος τελικά είναι ο ασύδοτος; Τα ζώα της άγριας πανίδας ή η ανθρώπινη δραστηριότητα;/Who in actual fact is the uncontrolled?The animals of flora and fauna or human activity?