Πινακίδα στην εκκλησία του Αγ. Ανδρέα στην Πάτρα απαγορεύει τα ζώα στον προαύλιο χώρο.

Home / Επιστολές / Πινακίδα στην εκκλησία του Αγ. Ανδρέα στην Πάτρα απαγορεύει τα ζώα στον προαύλιο χώρο.